Ministerivaliokunnat VNK/2022/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 18.8.2022 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerivaliokuntien sihteereitä ja pysyviä asiantuntijoita koskevan päätöksen tarkistaminen

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +35 8295160885
Asia

Valtioneuvosto määrää ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan pysyviksi asiantuntijoiksi ulkoministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaaran Matti Anttosen tilalle ja puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkisen Jukka Juustin tilalle. Lisäksi valiokunnan pysyväksi asiantuntijaksi määrätään 1.9.2022 alkaen valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto Kare Halosen tilalle.

 

Valtioneuvosto määrää EU-ministerivaliokunnan sihteeriksi 1.9.2022 alkaen valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luodon Kare Halosen tilalle. Pysyviksi asiantuntijoiksi määrätään ulkoministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara Matti Anttosen tilalle, valtioneuvoston kanslian apulaisosastopäällikkö EU-asioiden alivaltiosihteeri Satu Keskinen Jori Arvosen tilalle, Suomen pysyvä edustaja Euroopan unionissa Markku Keinänen Marja Rislakin tilalle ja pääministerin erityisavustaja Saara Pokki Tuulia Pitkäsen tilalle. Lisäksi pysyväksi asiantuntijaksi määrätään valtioneuvoston kanslian neuvotteleva virkamies Lotta Nymann-Lindegren.

 

Valtioneuvosto määrää budjettipäällikkö Mika Niemelän Sami Yläoutisen tilalle talouspoliittisen ministerivaliokunnan sihteeriksi ja raha-asiainvaliokunnan sihteerin 1. sijaiseksi.

Esitys
Valtioneuvosto tarkistaa päätöstään sihteerien ja pysyvien asiantuntijoiden määräämisestä ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ministerivaliokuntaan, EU-ministerivaliokuntaan, talouspoliittiseen ministerivaliokuntaan ja raha-asiainvaliokuntaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen