Valtioneuvoston kirjelmä VM/2022/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä muuttamiseksi (varainhoitoasetuksen 48, 99, 107 ja 108 artiklojen muuttaminen)

U 49/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405
Asia
Euroopan komissio antoi 22.4.2022 ehdotuksen varainhoitoasetuksen ((EU, Euratom) N:o 1046/2018) 48, 99, 107 ja 108 artiklojen muuttamisesta (COM (2022) 184 final). Komissio ehdottaa, että EU:n tuomioistuimen peruuttamiin kilpailusakkoihin liittyvät korot käsiteltäisiin talousarvion negatiivisina tuloina ja varainhoitoasetusta muutettaisiin tältä osin.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Komission ehdotuksen mukaan ehdotuksella ei ole vaikutusta EU:n talousarvioon. Komissio ei myöskään ole tehnyt vaikutusten arviointia. Palautettaviin kilpailusakkoihin liittyvät korot tulevat nykyisin huomioitaviksi EU-budjetin menopuolella, mutta muutosehdotuksen mukaan ne huomioitaisiin jatkossa tulopuolella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen