Valtioneuvoston kirjelmä YM/2022/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.6.2022 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (teollisuuspäästödirektiivin muuttaminen)

U 50/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Jaakko Kuisma, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295250442
Asia
Euroopan komissio antoi 5.4.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä (COM(2022) 156 final). Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää suurista teollisuuslaitoksista ja eläinsuojista aiheutuvia päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään ja päästöistä johtuvia ympäristö- ja terveyshaittoja. Päästöjä koskevaa sääntelyä pyritään myös yhdenmukaistamaan ilmasto-, energia- ja kiertotalouspolitiikkojen tavoitteiden kanssa paremmin yhteensopiviksi. Ehdotuksen keskeiset muutokset liittyvät soveltamisalan laajentamiseen eläinsuojiin ja kaivoksiin. Ehdotuksella pyritään myös edistämään kansalaisten tiedonsaantia teollisuuden päästöistä ja niihin liittyvistä menettelyistä sekä vahvistamaan osallistumisoikeuksia lupamenettelyissä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Direktiiviehdotuksella olisi merkittäviä myönteisiä vaikutuksia sekä ympäristöön. Direktiiviehdotuksella olisi päästöjen vähentämiseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia toiminnanharjoittajien, että viranomaisten hallinnollisiin kustannuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen