Valtioneuvoston kirjelmä UM/2022/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin sekä Angolan tasavallan välisen investointien helpottamista koskevan sopimuksen neuvottelemisesta

U 54/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Pekka Hirvonen, Lähetystöneuvos p.029 5351407
Asia
Sopimuksen tavoitteena on parantaa investointiympäristöä suorien ulkomaisten investointien kehittämiseksi ja helpottamiseksi Angolassa. Investointisopimuksen olisi tarkoitus täydentää Angolan liittymistä EU:n ja eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusvaltioiden ryhmän väliseen talouskumppanuussopimukseen. Investointisopimus kattaa myös määräyksiä investoinneista ja kestävästä kehityksestä. Investointisopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen hyväksymismenettelyidensä saamisesta päätökseen. Sopimus tehdään määräämättömäksi ajaksi. Osapuolet voivat kirjallisesti ilmoittaa toiselle osapuolelle tavoitteestaan päättää sopimuksen voimassaolo.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Afrikan kahdeksanneksi suurimpana taloutena Angolassa on kaupallistaloudellista potentiaalia myös suomalaisyrityksille. Maiden välinen kauppa on ollut toistaiseksi vähäistä, mutta EU-Angola -investointisopimus saattaisi omalta osaltaan edistää kaupallistaloudellisten suhteiden tiivistymistä. Lisäksi EU:n ja Angolan käymät keskustelut voivat suoraan tukea Angolan liiketoimintaympäristön kehittymiseen liittyviä toimia ja täten luoda myönteisiä vaikutuksia myös Suomelle. Angolassa on erittäin rikkaat öljy-, maakaasu- ja mineraalivarannot sekä paljon metsää. Vientipotentiaalia on mm. telekommunikaatio-, meteorologia-, energia-, opetus-, metsä-, meriturvallisuus- ja terveysteknologiasektoreilla. Angolan toimintaympäristöön liittyvät haasteet ja riskit ovat kuitenkin merkittäviä. Sopimuksella ei ole suoria vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen