Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2022/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.8.2022 08.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta ukrainalaisia ajokortteja ja linja- ja kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyyksiä koskeviksi erityisiksi ja väliaikaisiksi toimenpiteiksi

U 60/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Monika Mutanen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295342204
Asia
Euroopan komissio antoi 20.6.2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainan lainsäädäntönsä mukaisesti myöntämiä kuljettajan asiakirjoja koskevista erityisistä ja väliaikaisista toimenpiteistä Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta (COM(2022) 313 final). Ehdotuksella yhdenmukaistettaisiin sääntöjä, jotka koskevat Ukrainan myöntämien voimassa olevien ajokorttien ja kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyystodistusten tunnustamista Euroopan unionin alueella niiden henkilöiden osalta, jotka saavat tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaista riittävää suojelua niin kauan kuin tilapäinen suojelu kestää. Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaista riittävää suojelua saavien Ukrainasta Venäjän hyökkäyksen vuoksi paenneiden henkilöiden vapaata liikkumista unionissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotus edistäisi tilapäistä suojelua tai kansallisen lainsäädännön mukaista riittävää suojelua saavien henkilöiden osallistumista taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan uudessa ympäristössään. Ehdotus keventäisi huomattavasti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten taakkaa, sillä muutoin ne voisivat joutua vaihtamaan miljoonia ukrainalaisia ajokortteja. Ehdotuksella ei arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen