Arvonimet VNK/2022/115

« Tasavallan presidentin esittely 9.12.2022 11.00

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +35 8295160300
Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 109. Veroa arvioidaan kertyvän 311 890 euroa

 

Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet 9.12.2022
(Valtioneuvoston viestintäosaston lisäämä linkki)
 

 

Esitys
Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.