Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma VNK/2022/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.1.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

a) Eduskunnan kirjelmä hallituksen vuosikertomuksesta 2021 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (EK 54/2022 vp; K 2/2022 vp; K 20/2022 vp) b) Eduskunnan kirjelmään liittyvä kannanotto

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Elina Normo, Istuntoasiainneuvos p.+35 8295160885
Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen vuosikertomuksen 2021 (K 2/2022 vp). Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 20/2022 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 8/2022 vp). Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän hallituksen vuosikertomuksesta 2021 ja Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomuksesta eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta sekä ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen