Ministereiden sijaisuudet VNK/2022/129

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.1.2023 13.15

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Esitys

Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen