Virkavala VNK/2023/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.1.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteeriksi nimitetyn virkavala

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +35 8295160300
Asia
Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).
Esitys
Valtiosihteeriksi nimitetty Satu Mäki-Lassila vannoo virkavalan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen