Valtioneuvoston kirjelmä YM/2023/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.2.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

U 120/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, p. +35 8295250340
Asia
Euroopan komissio teki 26 päivänä lokakuuta 2022 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 91/271/ETY tekstin uudelleenlaatimiseksi (COM(2022) 541 final ja COM(2022) 541 final ANNEXES 1-8). Keskeiset ehdotukset koskisivat soveltamisalan laajentamista, yhdyskuntajätevesien hallintasuunnitelmia, ravinteiden poistovaatimuksia, mikroepäpuhtauksien poistoa ja siihen liittyvää laajennettua tuottajavastuujärjestelmää sekä yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen energianeutraaliustavoitteita. Lisäksi ehdotuksessa esitetään kansanterveysmuuttujien seurantaa yhdyskuntajätevesistä, yhdyskuntajätevesien aiheuttamien riskien arviointia ja hallintaa, sanitaatiopalvelujen saatavuuden parantamista, uusia velvoitteita vaatimustenmukaisuuden tarkkailuun ja seurantaan sekä raportoinnin yksinkertaistamista. Komissiolle ehdotetaan annettavan delegoitua säädösvaltaa muun muassa yhdyskuntajätevesien käsittelyn vaatimusten ja menettelyjen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen sekä jätevesilietteen ravinteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen vähimmäistavoitteiden antamiseksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen