Neuvottelukunnan asettaminen VNK/2023/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Asiantuntijaneuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 1.4.2023-31.3.2029

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Liisa Reunanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160424
Asia

TEHTÄVÄ:

Asiantuntijaneuvottelukunnan tehtävänä on valmistella ehdokkaiden nimeäminen kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomarin ja jäsenen tehtäviin.

 

KOKOONPANO:

 

Puheenjohtaja:

EU-asioiden osaston päällikkö, EU-asioiden valtiosihteeri Jari Luoto valtioneuvoston kanslia

 

Varapuheenjohtaja:

hallitusneuvos, yksikönpäällikkö Arno Liukko valtioneuvoston kanslia

 

Jäsenet ja varajäsenet:

oikeuspäällikkö Kaija Suvanto varajäsenenä lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Henriikka Leppo ulkoministeriö

kansliapäällikkö Pekka Timonen varajäsenenä osastopäällikkö, ylijohtaja Johanna Suurpää oikeusministeriö

presidentti Tatu Leppänen varajäsenenä oikeusneuvos Lena Engstrand korkein oikeus

presidentti Kari Kuusiniemi varajäsenenä oikeusneuvos Joni Heliskoski korkein hallinto-oikeus

valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto varajäsenenä johtava aluesyyttäjä Leena Hurmala-Kanerva syyttäjälaitos, valtakunnansyyttäjän toimisto

professori Martti Koskenniemi varajäsenenä professori Anne Kumpula ylipistojen oikeustieteellistä tutkimusta ja opetusta tarjoavat yksiköt

puheenjohtaja, asianajaja Hanna Räihä-Mäntyharju varajäsenenä pääsihteeri Niko Jakobsson Suomen Asianajajaliitto

 

Edellä esitetyssä kokoonpanossa asiantuntijaneuvottelukunnassa ovat jäseninä toimikautensa päättymiseen asti ulkoministeriön oikeuspäällikkö Kaija Suvanto (30.9.2024 asti), oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen (30.9.2024 asti), korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen (31.8.2028 asti) sekä professori Martti Koskenniemi (31.5.2025 asti) sen perusteella, että heidät on määrätty jäseniksi Pysyvään välitystuomioistuimeen.

 

Lisäksi kulloisessakin nimeämisasiassa toimivaltainen ministeriö määrää asiantuntijaneuvottelukuntaan tapauskohtaisesti vaihtuvan lisäjäsenen.

Esitys
Valtioneuvosto asettaa asiantuntijaneuvottelukunnan valmistelemaan ehdokkaiden nimeämisen kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarin ja jäsenen tehtäviin toimikaudeksi 1.4.2023-31.3.2029.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio