Arvonimet VNK/2023/56

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p. +35 829516001

Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 97. Veroa arvioidaan kertyvän 583 890 euroa.

 

Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet 25.5.2023
(Valtioneuvoston viestintäosaston lisäämä linkki)
 

Esitys

Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.