Arvonimet VNK/2023/56

« Tasavallan presidentin esittely 25.5.2023 13.30

Valtioneuvoston kanslia

Arvonimien myöntäminen

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p. +35 829516001
Asia

Arvonimilautakunta on valmistelevasti käsitellyt nyt myönnettäväksi ehdotettavia arvonimiä koskevat esitykset ja antanut niistä lausuntonsa. Esityksiä oli yhteensä 97. Veroa arvioidaan kertyvän 583 890 euroa.

 

Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet 25.5.2023
(Valtioneuvoston viestintäosaston lisäämä linkki)
 

Esitys
Tasavallan presidentti myöntää liitteenä olevassa luettelossa oleville henkilöille siinä mainitut arvonimet
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. ehdotus arvonimiksi *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.