Viran täyttäminen VNK/2023/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

Ministeri
Riikka Purra
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +35 8295160366
Asia

Ministerit Rantanen ja Rydman ovat esittäneet tehtävään valtiotieteen tohtori Juha Marteliusta.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan valtiotieteen tohtori Juha Marteliuksen 1.11.2023 alkaen, kuitenkin enintään ministereiden Rantanen ja Rydman toimikausien ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio_Martelius *
  2. Yhteenveto_Martelius *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.