Valtioneuvoston asetus VNK/2023/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 41 ja 41 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo
Esittelijä
Johtava asiantuntija, esittelijä Teija Pellikainen, p. +35 8295140606
Asia
Valtioneuvoston ohjesääntöä muutettaisiin niin, että eräitä asiakirjojen käsittelyä koskevia säännöksiä ja käytänteitä päivitettäisiin vastaamaan käyttöön otettavaa valtionjohdon päätöksentekoa tukevaa tietojärjestelmää, jonka myötä istuntokäsittelyä tukevat toimet suoritetaan pääsääntöisesti kyseisessä järjestelmässä. Asetus tulisi voimaan 13.11.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtioneuvoston ohjesäännön 41 ja 41 a §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Muutokset vähentävät merkittävästi paperikappaleiden käsittelyä ja arkistointia. Uuteen järjestelmään siirtyminen vastaa digitaalisen valtioneuvoston tavoitetilaa ja lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta. Päätöksentekojärjestelmän yhteensopivuus Eduskunnan ja säädöskokoelman julkaisijan järjestelmien kanssa paranee. Jatkossa valtioneuvoston asetusten paperikappaleita ei tarvitse toimittaa erikseen allekirjoitettuna valtioneuvoston kansliaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen