Vuokrasopimus VNK/2023/5

« Raha-asiainvaliokunta 30.11.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Hallintosopimuksen tekeminen Senaatti-kiinteistöjen kanssa Kirkkokatu 12 lisärakennuksen tilamuutosta ja vuokraamisesta

Ministeri

Riikka Purra

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Esitys koskee Kirkkokatu 12 -korttelissa sijaitsevan arkiston tilamuutoksia tiedonkäsittely- ja -hallintatarpeisiin. Valtioneuvoston kanslian tarkoituksena on muuntaa tilojen käyttötarkoitusta

arkistotiloista tietotekniseen käyttöön ja toimistotilaksi palvelemaan valtioneuvoston tarpeita.

Valtioneuvoston keskuskorttelissa on valmisteilla merkittäviä rakentamisen muutostoimia, joilla on tarkoitus uudistaa

valtioneuvoston ja sen ministeriöiden työskentely-ympäristöä. Esityksen kohteena oleva arkistotilojen muutoshanke kytkeytyy ratkaisevalla tavalla Valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeeseen. Arkistotilojen muutoshankkeen rakennustekniset toimenpiteet ovat välttämättömiä tehdä ennen Valtioneuvoston korttelit 1 ja 2 -hankkeen rakentamisen toimeenpanoa.

Peruskorjaustyö on tarkoitus käynnistyä tammikuussa 2024 ja tilat ovat käytössä vaiheittain 02/2025 ja 01/2026.

Investointi toteutetaan eduskunnan vahvistaman Senaattikiinteistöjen investointikehyksen puitteissa.

Ehdotetaan, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaisi esitettyä hanketta ja tilojen vuokraamista muutostöiden jälkeen.

Esitys

Puolletaan

Päätös

Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta.