Virkavala VNK/2023/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtiosihteerin virkavala

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Asia

Virkavalasta ja virkavakuutuksesta sekä tuomarinvalasta ja tuomarinvakuutuksesta annetun asetuksen (1183/1987) 1 §:n 2 kohdan mukaan valtiosihteeri on velvollinen vannomaan virkavalan tai antamaan virkavakuutuksen ryhtyessään hoitamaan virkaansa. Asetuksen 8 §:n 1 kohdan mukaan tämä tapahtuu valtioneuvoston yleisistunnossa. Joka on vannonut virkavalan tai antanut virkavakuutuksen, ei kuitenkaan ole velvollinen uudestaan vannomaan vastaavaa valaa eikä antamaan vastaavaa vakuutusta (asetuksen 13 §).

Esitys

Valtiosihteeri Mika Nykänen vannoo virkavalan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.