Virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirto VNK/2023/17

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.12.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirto muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan 1.1.2024 lukien

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ritva Järvinen, p. +358 295 160 366

Asia

Esitetään siirrettäväksi virkoja ja määräaikaisia virkasuhteita muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan 1.1.2024 lukien.

Valtioneuvosto voi siirtää ministeriöön perustetun viran ministeriöiden toimialajaon muutosta vastaavasti toiseen ministeriöön. Samoin voidaan valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu määräajaksi nimitetty virkamies siirtää toisen ministeriön palvelukseen määräajan päättymiseen saakka. Virka ja virkamies voidaan siirtää ilman virkamiehen suostumusta vain, jos siirto ei vaikuta virkamiehen vapauteen valita asuinpaikkansa. Ministeriöiden toimialajaon muutoksiin siirtyvät siirrot esittelee valtioneuvoston kanslia.

Virkojen ja määräaikaisten virkasuhteiden siirto muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan liittyy pääministeri Orpon hallitusohjelman tavoitteiden toimeenpanoon. Ministeriöiden toimialoihin liittyvät muutokset valtioneuvoston ohjesääntöön tulevat voimaan 1.1.2024. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvaksi on lisätty Suomen edustaminen Euroopan unionin tuomioistuimessa ja Suomea Euroopan unionin jäsenenä koskevissa rikkomusmenettelyissä sekä ministereiden, ministerin toimikaudeksi nimitettyjen valtiosihteereiden ja erityisavustajien sihteeripalvelut ja muut vastaavat hallinnolliset avustajapalvelut.

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta käsiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa 14.12.2023.

Esitys

Valtioneuvosto päättää siirtää ehdotetut ja liitteessä yksilöidyt virat ja määräaikaiset virkasuhteet muista ministeriöistä valtioneuvoston kansliaan 1.1.2024 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.