Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen VNK/2024/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian pääsihteerin nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian pääsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen hallintotieteiden tohtori Johanna Moision.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian pääsihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.3.2024 - 31.12.2027 hallintotieteiden tohtori Johanna Moision.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.