Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2024/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2024 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri

Petteri Orpo

Esittelijä

Istuntoasiainneuvos Elina Normo, p. +358 295 160 039

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat:

pääministeri Orpo 23.2.2024

ministeri Purra 25. – 28.3. ja 29. – 30.4.2024

ministeri Essayah 19.3.2024

ministeri Rantanen 25.3., 28.3., 22. – 23.4.2024

ministeri Juuso 25.-31.3.2024

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenen vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.