Arktisen politiikan strategia

Arktisen politiikan strategia nostaa esiin Suomen keskeiset tavoitteet arktisella alueella ja kokoaa yhteen tärkeimmät painopistealueet niiden saavuttamiseksi. Suomen arktisen politiikan strategia uudistettiin vuonna 2021.

Strategia on laadittu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. Strategia kattaa noin kaksi vaalikautta ja ulottuu vuoteen 2030 asti. Edellinen Arktinen strategia oli vuodelta 2013.

Uuden strategian painopisteitä ovat

  1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
  2. Asukkaat (hyvinvoinnin edistäminen ja alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet)
  3. Arktinen osaaminen (elinkeinot ja huippututkimus)
  4. Infrastruktuuri ja logistiikka

Suomi on arktinen maa ja yksi Arktisen neuvoston kahdeksasta pysyvästä jäsenestä. Tiiviillä yhteistyöllä voidaan saavuttaa alueen kestävän kehityksen tavoitteet ja yhdessä globaalien toimenpiteiden kanssa hillitä ilmastonmuutoksen etenemistä ja sen haitallisia vaikutuksia.

Suomen tavoitteena on rauhanomainen ja rakentavan yhteistyön arktinen alue. Jännitteiden kasvamista ja konfliktipotentiaalin lisääntymistä on vältettävä.

Tutustu koko strategiaan

Tutustu koko strategiaan

Lue koko Arktisen politiikan strategia valtion julkaisuarkisto Valtosta. Kuva: Harri Tarvainen / Visit Finland

Arktisen politiikan strategia