FI SV

Auta päättäjiä tekemään kestäviä päätöksiä - kerro näkemyksesi kestävän kehityksen tilasta

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.4.2018 12.24
Uutinen 15/2018
Auta päättäjiä tekemään kestäviä päätöksiä - kerro näkemyksesi kestävän kehityksen tilasta

Valtioneuvoston kanslia pyytää tutkijoita, asiantuntijoita ja kansalaisia jakamaan näkemyksiään ja osallistumaan avoimeen tietopohjaiseen keskusteluun kestävän kehityksen tilasta Suomessa. Keskustelun tuloksia hyödynnetään päätöksenteon tukena.

Hallituksen kestävän kehityksen työn lähtökohtana on kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus  - Suomi, jonka haluamme 2050. Sitoumuksen tavoitteet määrittelevät Suomen kestävän kehityksen tavoitetilan vuodelle 2050. Yhteiskuntasitoumuksella Suomi toteuttaa YK:n globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelmaa, Agenda2030:a.

Marraskuussa 2017 avatuilla Kestävän kehityksen tila -sivuilla tarkastellaan Suomen kestävän kehityksen tilaa ja sen muutosta. Kansallisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista seurataan kymmenen nk. seurantakorin avulla. Asiantuntijaverkosto on valinnut jokaiseen koriin 4–5 indikaattoria, joiden tilanne päivitetään kerran vuodessa. Kaikista seurantakoreista laaditaan tutkimuslaitosten ja ministeriöiden yhteistyönä analyysit, jotka päivitetään indikaattorien päivittämisen yhteydessä.

Huhtikuun alkuun mennessä kymmenestä kokonaisuudesta on julkaistu seitsemän. Loput julkaistaan toukokuun loppuun mennessä.

Hallituksen tavoitteena on monialainen keskustelu, jonka tuloksia päättäjät voivat käyttää päätöksenteon tukena. Valtioneuvoston kanslia kerää keskusteluissa esitetyt ideat ja näkemykset, ja niistä tehdään yhteenveto hallitukselle, eduskunnalle sekä pääministerin johtamalle kestävän kehityksen toimikunnalle. Keskeiset viestit esitellään vuosittain toukokuussa järjestettävässä Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa, jonka yhteydessä järjestetään myös eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan kuuleminen.

Kokonaisuutta kehitetään edelleen ja tavoitteena on, että sitä voitaisiin hyödyntää laaja-alaisesti eri toimijoiden käytössä.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Sami Pirkkala, sami.pirkkala(at)vnk.fi, p. 0295 160 487, valtioneuvoston kanslia

Kestävän kehityksen tila -sivut

Video seurantasivuista