FI SV EN

EU-ministerivaliokunta käsitteli EU:n tulevaa strategista ohjelmaa

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.5.2019 10.08
Tiedote 331/2019

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan keskiviikkona 8. toukokuuta Suomen kantoja Sibiun epäviralliseen päämieskokoukseen, joka järjestetään torstaina 9. toukokuuta EU:n nykyisessä puheenjohtajamaassa Romaniassa. Kokouksessa keskustellaan unionin seuraavan, vuosia 2019 – 2024 koskevan strategisen ohjelman painopisteistä. Strategia on määrä hyväksyä kesäkuun Eurooppa-neuvostossa. Suomi on ensimmäinen puheenjohtajamaa, joka jalkauttaa uusia painopisteitä neuvoston työhön.

Suomi on osallistunut strategian valmisteluun aktiivisesti korostaen kasvua, turvallisuutta, ilmastoasioita sekä unionin yhteisiä arvoja.

Suomi katsoo, että kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä edistetään parhaiten vahvistamalla EU:n sisämarkkinoita sekä avointa ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä kauppajärjestelmää.

Unionin ulkoisen turvallisuuden ja puolustusyhteistyön edistämisessä Suomen tavoitteena on EU:n toiminta- ja ennakointikyvyn vahvistaminen muun muassa jatkamalla strategista keskustelua turvallisuuden ja puolustuksen alalla, kehittämällä siihen liittyviä rakenteita ja rahoitusta sekä varmistamalla EU:n puolustusaloitteiden keskinäinen johdonmukaisuus. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa hybridiuhkien torjuntaa EU:ssa.

EU:n ilmastotavoitteet tulee asettaa siten, että unioni myötävaikuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen; etenkin lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteeseen. EU:n osalta tämä tarkoittaa nettonollapäästöjen saavuttamista vuoteen 2050 mennessä.

Lisäksi Suomen mielestä strategisessa ohjelmassa tulee kirjata vahvasti unionin yhteiset arvot, oikeusvaltioperiaate, EU:n globaalin roolin vahvistaminen, kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuutossa sekä EU:n päätöksenteon tehokkuuden ja avoimuuden, paremman sääntelyn, päätösten täytäntöönpanon ja kansalaisten osallistamisen kehittäminen.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Ulkoasiainneuvosto 13.5.
  • Ulkoasiainneuvosto; puolustusministerit 14.5.
  • Maatalous- ja kalastusneuvosto 14.5.
  • Ulkoasiainneuvosto; kehitysasiat 16.5.

Ulkoasiainneuvoston pääaihe on Libya. Ulko- ja puolustusministereillä on yhteisistunto Sahelin G5-maiden kanssa. Puolustusministereiden asialistalla on pysyvä rakenteellinen yhteistyö (PRY). Maatalousneuvosto käsittelee yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelma-asetuksen uutta täytäntöönpanomallia ja keskustelee komission ”Puhdas maapallo kaikille” -tiedonannon maatalousnäkökohdista sekä kauppaan liittyvistä maatalouskysymyksistä. Kehitysministerien aiheina on tehokas monenkeskinen yhteistyö (ml. Agenda 2030:n toimeenpano), Sahel, nuorten rooli kehityksessä ja Agenda 2030:n toimeenpanossa sekä EU:n kehitysrahoitus seuraavalla rahoituskehyskaudella.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 050 347 2661 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia