Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 18.10.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 17.10.2019 15.17
Tiedote

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Pilvi-Sisko Vierros, osastopäällikkö p. 0295 350 224
- Valtuuskunnan asettaminen Pohjoismaiden neuvoston 71. istuntoon Tukholmassa 28.10.-31.10.2019

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi ja sivuakkreditoinnin päättäminen

Oikeusministeriö

Anne Hallavainio, hallitusneuvos, yksikönpäällikkö p. 0295 150 458
- Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin viran (D 20) täyttäminen
- 1) Rovaniemen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3)Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Piritta Koivukoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- 1) Kainuun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pohjois-Karajalan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Kanta-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 4) Satakunnan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Sisäministeriö

Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston osastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 421 601
- Rajavartiolaitoksen kenraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen
- Rajavartiolaitoksen amiraalin viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Janne Öberg, hallitusneuvos p. 0295 330 348
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta (HE 9/2019 vp; EV 8/2019 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hanna Tossavainen, hallitussihteeri p. 0295 163 005
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2019 vp; EV 5/2019 vp)

Ympäristöministeriö

Ville Koponen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 250 132
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 16/2019 vp; EV 6/2019 vp)