Tasavallan presidentin esittelyn asialista 21.4.2017

Valtioneuvoston viestintäosasto 20.4.2017 15.14
Tiedote 171/2017

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoasiainministeriö

Pirjo Tulokas, henkilöstöjohtaja p. 0295 351 413
- Suomen edustajan valtuutus International Renewable Energy Agency (IRENA) -järjestöön
- Edustuston päälliköiden tehtävään määrääminen ja sivuakkreditoinnin peruuttaminen

Jyri Järviaho, lähetystöneuvos p. 0295 351 449
- Turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Unkarin hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Heikki Liljeroos, apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos p. 0295 150 428
- Virka 1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen Virka 2) Satakunnan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen Virka 3) Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen Virka 4) Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen Virka 5) Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen Virka 6) Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Anne Hallavainio, hallitusneuvos p. 0295 150 458
- 1) Helsingin hovioikeuden neljän hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Puolustusministeriö

Aila Helenius, neuvotteleva virkamies p. 0295 140 432
- Tehtävään määrääminen

Valtiovarainministeriö

Martti Hetemäki, valtiosihteeri kansliapäällikkönä p. 0295 530 292
- Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2015 verohyvitystä koskevan päätöksen vahvistaminen

Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 552
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta (HE 79/2016 vp; EV 14/2017 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Tuomo Knuuti, hallitusneuvos p. 0295 063 537
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 §:n muuttamisesta (HE 256/2016 vp; EV 21/2017 vp)

Ympäristöministeriö

Mirkka Saarela, hallitussihteeri p. 0295 250 365
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 251/2016 vp; EV 22/2017 vp)