FI SV

Uusi toteutustapa valtioneuvoston hanketiedon ja hallituksen lainsäädäntösuunnitelman seurantaan

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.7.2018 15.53
Uutinen 28/2018
Uusi toteutustapa valtioneuvoston hanketiedon ja hallituksen lainsäädäntösuunnitelman seurantaan

Hanketiedot ovat nyt aiempaa monipuolisemmin saatavissa valtioneuvoston julkisessa verkkopalvelussa. Uudessa käyttöliittymässä voi hakea ja listata ministeriöiden hanketietoja useilla eri tavoilla. Lisäksi pdf-muotoinen istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma on korvattu ajantasaisella listauksella, josta näkee hallituksen esitysten esittelyviikot ja käsittelyvaiheet.

Valtioneuvoston sisäinen hanketietokanta Hankeikkuna korvasi vuonna 2017 hankerekisteri Haren. Se kokoaa ministeriöiden hanketiedon ja tarjoaa virkamiehille yhdenmukaisen tavan hanketiedon hallintaan. Valtioneuvoston hankeikkunan keskeinen tehtävä on edistää julkisen hanketiedon avoimuutta.

Hanketiedot osoitteessa valtioneuvosto.fi/hankkeet on jaettu kehittämis-, säädösvalmistelu- ja strategiahankkeisiin sekä toimielimiin. Hankkeita voi listata teemoittain tai ministeriöittäin, ja monien hankkeiden etenemistä voi tarkastella aikajanalla. Tiedot ovat yhtä ajantasaiset kuin valtioneuvoston sisällä. Ministeriöt voivat tarjota ministeriönsä hanketietoja omilla verkkosivuillaan.

Myös istuntokaudella eduskunnalle annettavat hallituksen esitykset eli istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma osoitteessa valtioneuvosto.fi/lainsaadantosuunnitelma on toteutettu uudella tavalla. Ajantasainen lista kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion, millä viikolla valtioneuvosto päättää lakiesityksen antamisesta eduskunnalle. Listaan päivittyvät myös kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset. Hallituksen esityksiä voi hakea ja listata ministeriöittäin tai valmisteluvaiheen mukaan.

Hanketiedon avoin rajapinta mahdollistaa hanketiedon hyödyntämisen verkossa. Hanketieto on avoimen hallinnon periaatetta noudattaen kaikkien käytettävissä osoitteessa https://api.hankeikkuna.fi. Hanketietokokonaisuutta kehitetään edelleen.