Brexitin vaikutukset yrityksiin

EU ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta sekä sitä täydentävistä tietoturvaa ja ydinenergia-alan yhteistyötä koskevista sopimuksista. Sopimusta sovelletaan 1.1.2021 lähtien.

Moni asia muuttui, kun Britannia erosi EU:n sisämarkkinoilta ja tulliunionista 1.1.2021. EU ja Britannia eriytyivät kahdeksi eri sääntely- ja oikeusalueeksi. EU:n ja Britannia uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi, mikä tarkoittaa muun muassa paperityön lisääntymistä sekä uusia kustannuksia kaupan käynnissä EU:n ja Britannian välillä.

Vaikka kauppa- ja yhteistyösopimus on kattava ja se tarjoaa muun muassa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn osapuolten markkinoille tietyille tuotteille, sopimus ei korvaa sisämarkkinoita. Tavaroiden, palveluiden, ihmisten ja pääomien vapaa liikkuvuus lakkaa 1.1.2021 lähtien. Kaupan käyntiin EU:n ja Britannian välillä seuraa näin ollen merkittäviä muutoksia sopimuksen aikaansaamisesta huolimatta.

Yksittäiselle yritykselle koituvat muutokset riippuvat muun muassa yrityksen toimialasta, sijaintipaikasta tai roolista tuotantoketjussa. Osa muutoksista on tuotekohtaisia.

EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimus I Euroopan komissio
Tietoa sopimuksesta (pääosin englanniksi): I Euroopan komissio

Lisätietoa yrityksille