Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021
Tasavallan presidentti myönsi 62 arvonimeä

3.12.2021 11.52
VNK

Tasavallan presidentti myönsi perjantaina 3. joulukuuta 62 arvonimeä. Presidentti myönsi vuorineuvoksen arvonimen toimitusjohtaja Lasse Aholle. Kulttuurineuvoksen arvonimen sai viihdetaiteilija Eino Grön. 
Tasavallan presidentin myöntämät arvonimet 3.12.2021
Esittelyn päätösaineisto


Kari Anttilasta ministeri Harakan valtiosihteeri

9.12.2021 14.07
LVM VNK
Valtioneuvosto nimitti torstaina 9. joulukuuta kasvatustieteen maisteri Kari Anttilan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan valtiosihteeriksi 10.6.2022 saakka, kuitenkin enintään ministeri Harakan toimikauden ajaksi.

EU-ministerivaliokunnassa huippukokouksia, taloutta ja kansainvälisiä kysymyksiä

9.12.2021 12.52
VNK
EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan torstaina 9. joulukuuta Suomen kantoja ensi viikon Eurooppa-neuvostoon, Eurohuippukokoukseen sekä Itäisen kumppanuuden huippukokoukseen.

Valtioneuvoston koronaohjeisiin tarkennuksia

8.12.2021 18.12
VNK
Valtioneuvoston johto ja turvallisuusjohto ovat käyneet läpi valtioneuvoston sisäiset koronaohjeistukset ja sopineet niihin tehtävistä tarkennuksista sekä muutoksista käytäntöihin. 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi merituulivoimaa varten vuokrattavien yleisten vesialueiden huutokauppamallia

8.12.2021 11.44
MMM TEM VNK
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 8.12.2021 esitystä huutokauppamalliksi, jota on tarkoitus soveltaa Metsähallituksen hallinnassa olevien yleisten vesialueiden vuokraamisessa yrityksille merituulivoiman hankekehitykseen ja -rakentamiseen. Esityksellä pyritään vauhdittamaan merituulivoiman markkinaehtoista kehitystä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arviointi on haasteellista

1.12.2021 14.46
OM SM STM VN TEAS
näkymä vankilasta
Itä-Suomen yliopiston koordinoiman tutkimuksen mukaan vaarallisuuden ja väkivaltariskin arviointi kaipaa yhtenäistämistä niin käytettyjen käsitteiden kuin käytäntöjen suhteen. Riskiarviointien tulokset yksilötasolla sisältävät paljon epävarmuustekijöitä. Väkivaltariskin arviota olisi tämän vuoksi perusteltua käyttää rikosoikeudellisesta näkökulmasta korkeintaan täydentävänä osana vapauttamis- tai seuraamusharkintaa.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri