Eurooppaministerit valmistelevat joulukuun Eurooppa-neuvostoa

11.12.2023 17.27
VNK
EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 12. joulukuuta Brysselissä. Neuvoston pääaiheena on joulukuun Eurooppa-neuvoston valmistelu. Neuvoston on myös tarkoitus hyväksyä päätelmät vuotuisen EU:n oikeusvaltiovuoropuhelun arvioinnista, unionin laajentumisesta ja väestörakenteen muutoksen hallinnasta Euroopassa. Suomea kokouksessa edustaa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz.

EU-ministerivaliokunnassa monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistus ja turvallisuusasiat

8.12.2023 15.14
VNK
Suomen lippu ja EU-lippu vierekkäin
EU-ministerivaliokunnan asialistalla perjantaina 8. joulukuuta oli EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 välitarkistuksen neuvottelutilanne ja turvallisuuskysymykset. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraavan viikon kolmeen neuvoston kokoukseen.

TP-UTVA:ssa esillä itärajan tilanne, yhteiskunnan turvallisuus sekä Suomen osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan

8.12.2023 12.21
VNK
TP-Utvan kuvituskuva
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 8. joulukuuta Suomen osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta keskusteli EU:n finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisesta

5.12.2023 16.52
VM VNK
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaan euroalueen pitkän aikavälin velkakestävyyden varmistamiseksi Suomi korostaa edelleen EU:n finanssipoliittisia sääntöjä koskevissa keskusteluissa vastuullista taloudenpitoa huolimatta siitä, että Suomi saattaa itse olla riskissä joutua EU-tason menettelyyn.

Selvitys: Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden sääntely kehittyy – Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä

11.12.2023 10.37
VN TEAS YM valtioneuvoston kanslia
Yritysten ympäristötoimia, yritysvastuuta sekä ilmastoväittämiä koskeva sääntely elää isoa murrosvaihetta, ja raja vapaaehtoisten ja säädeltyjen hiilimarkkinoiden välillä on murtumassa. Suomella on mahdollisuus ottaa EU-tasolla tärkeää roolia, kun sääntelyä kehitetään, kertoo tuore selvitys.

Tutustu myös

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikka

 

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Ministeriö

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, oppaita ja suosituksia.

Ohjeet ja suositukset