Koronaministerityöryhmä esittää lievennyksiä rajoituksiin

27.1.2022 22.11
VNK
Kuvassa ministeri Hanna Sarkkinen tiedotustilaisuudessa
Hallituksen koronaministerityöryhmä sai 27. tammikuuta katsauksen tautitilanteesta ja viranomaisten arvioita tilanteen kehittymisestä. Ministerityöryhmä esittää muutoksia ravintolarajoituksiin sekä matalan riskin tilojen ja tilaisuuksien rajoituksiin.

EU-ministerivaliokunnassa turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen

27.1.2022 15.55
VNK
EU-ministerivaliokunnan kokouksen aiheita torstaina 27. tammikuuta olivat: unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen, ilmastotoimien vaikutukset Suomen meriliikenteelle sekä työolojen parantaminen alustatyössä.

Puolueavustukset myönnetty vuodelle 2022

27.1.2022 14.39
VNK
Kansanedustajia eduskunnassa.
Valtioneuvosto myönsi torstaina 27. tammikuuta avustukset puolueille ajalle 1.1.-31.12.2022. Avustukset ovat Ahvenanmaa mukaan luettuna 35 635 000 euroa.

Jyri Rantala valtioneuvoston apulaisviestintäjohtajaksi

27.1.2022 13.40
VNK
Kuva Jyri Rantalasta
Valtioneuvosto nimitti torstaina 27. tammikuuta yhteiskuntatieteiden maisteri Jyri Rantalan valtioneuvoston kanslian viestintäosaston apulaisosastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 15.2.2022–7.10.2026.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Huoltovarmuuden kannalta kriittinen kiinteistöomistus tarvitsee laajempaa valvontaa

27.1.2022 9.05
PLM VN TEAS
Maikkulan vesitorni Oulussa
Lait kiinteistökauppojen luvanvaraisuudesta ja valtion etuosto-oikeudesta eivät riitä tulevaisuudessa vastaamaan täysin huoltovarmuuden turvaamisen tarpeita. Näin todetaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan raportissa Huoltovarmuuden turvaaminen osana kiinteistöomaisuuden valvontaa, joka julkaistiin 27. tammikuuta.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri