TP-UTVA keskusteli Lähi-idän tilanteesta sekä ajankohtaisista Naton pelotteen ja puolustuksen asioista

19.4.2024 16.53
VNK
TP-Utvan kuvituskuva
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 19. huhtikuuta Lähi-idän tilanteesta, erityisesti viimeöisestä iskusta Iraniin.

Pääministeri Orpo ja EU-komission puheenjohtaja von der Leyen vierailivat Suomen itärajalla

19.4.2024 12.37
VNK
Pääministeri Orpo ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen istuvat helikopterin matkustamossa.
Pääministeri Orpo ja komission puheenjohtaja von der Leyen kävivät Imatran rajanylityspaikalla tutustumassa tilanteeseen Suomen itärajalla. Tämän jälkeen he jatkoivat Lappeenrannan raatihuoneella kahdenvälisiä keskusteluja, jotka he aloittivat edellisenä päivänä lentäessään samalla koneella Brysselistä Lappeenrantaan Eurooppa-neuvoston kokouksen jälkeen.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Esimerkit kirkastaisivat vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeamisen vaikutuksia

19.4.2024 11.07
VNK
Vesienhoidon ympäristötavoitteita ja niistä poikkeamista koskevan esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta, oikeustilasta ja ehdotetusta muutoksesta. Lakiehdotuksen arvioissa on tuotu hyvin esille niihin liittyviä epävarmuuksia. Ympäristövaikutuksia on arvioitu riittävästi, mutta poikkeamisen vaikutuksia vesiekosysteemeihin ja vesien virkistyskäyttöön voisi havainnollistaa esimerkkien kautta.

EU vahvistaa kilpailukykyään ja tehostaa sisämarkkinoita

18.4.2024 19.24
VNK
Kuvassa pääministeri Petteri Orpo ja Italian entinen pääministeri Enrico Letta.
Kuva: EU:n neuvosto
Euroopan unioni kehittää pitkän aikavälin kilpailukykyä ja sitoutuu uudistamaan sisämarkkinoitaan. EU:n valtionjohtajat sopivat myös, että EU:n pääomamarkkinoita sujuvoitetaan. Tavoitteista päätettiin torstaina 18.4. ylimääräisessä Eurooppa-neuvostossa Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Petteri Orpo.

Selvitys: Opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä on hyötyä korkeakouluopiskelijoille, mutta työssäkäynnin muodoissa kehittämistarpeita

15.4.2024 9.05
OKM VN TEAS VNK
Opiskelijoiden opintojen aikainen työssäkäynti on hyvin yleistä. Erityisesti ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden työssäkäynti on huomioitu hyvin opintojen organisoinnissa. Lomakuukausien aikaisella työssäkäynnillä on positiivinen yhteys valmistumiseen ja ansioihin. Lukukauden aikaisen työssäkäynnin yhteys ei ole niin selvä. Vuoden 2022 opintotuen tulorajojen noston havaitaan lisänneen työntekoa, mutta uudistuksen ei havaita muuttaneen välittömästi opintojen etenemistä.

Valtion omistuksen arvo

Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Arvonimilautakunnan jäsenten nimittäminen

VNK tasavallan presidentin esittely 19.4.2024 11.00

Arvonimien myöntäminen

VNK tasavallan presidentin esittely arvonimet lääninkouluneuvokset lainsäädäntöneuvokset 19.4.2024 11.00

Ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin viran täyttäminen

VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.4.2024 13.00

Tutustu myös

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikka

 

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Ministeriö

Ministeriö

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, oppaita ja suosituksia.

Ohjeet ja suositukset