Ministeriöiden kansliapäälliköt ja valtiosihteerit keskustelivat julkisen hallinnon digitalisaatiosta yhteiskokouksessaan Säätytalossa

25.10.2021 16.54
VNK
Säätytalon kokoushuoneessa ministeriöiden kansliapäälliköitä ja valtiosihteereitä kokouspöydän ääressä.
Ministeriöiden kansliapäälliköt ja valtiosihteerit kokoontuivat maanantaina 25. lokakuuta ensimmäiseen yhteiseen läsnäkokoukseen koronapandemian alun jälkeen. Säätytalossa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin julkisen hallinnon digitalisaation tilannekuvaa ja tavoitteita.

Eurooppa-neuvosto haki ratkaisuja muuttoliikkeen haasteisiin

22.10.2021 17.39
VNK
Eurooppa-neuvosto pitämässä kokousta pyöreän kokouspöydän ääressä.
Eurooppa-neuvosto pureutui 22.10. muuttoliikkeeseen ja digitalisaatioon EU-huippukokouksen toisena päivänä Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti pääministeri Sanna Marin.

Pääministeri Marin vierailee Saksassa

22.10.2021 13.42
VNK
Pääministeri Sanna Marin vierailee tiistaina 26. ja keskiviikkona 27. lokakuuta Berliinissä.

Arviointineuvosto eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotusta koskevasta esitysluonnoksesta: vaikeaselkoinen aihe edellyttää ymmärrettävyyteen panostamista

22.10.2021 11.38
VNK
Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle eräiden rajat ylittävien hybridijärjestelyjen verotuksesta annetun lain ja tuloverolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta annettujen lakien hallituksen esityksen luonnoksesta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Tutkimus: Lasten eriarvoisuutta tulee vähentää rajoittamalla epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia

14.10.2021 8.02
STM VN TEAS
sipsit
Kuva: Heidi Uusitorppa (CC BY-NC-ND 2.0)
Suomalaiset lapsiperheet eroavat toisistaan elintarvikkeiden ostokäyttäytymisessä. Lapsiperheiden ollessa ruokaostoksilla noin joka neljäs euro kulutetaan epäterveellisiin elintarvikkeisiin. Niiden osuus ostoskorista on suurempi maaseudulla ja perheissä, joissa koulutus ja tulotaso ovat alhaisempia. Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia lapsille pitäisi rajoittaa erityisesti koulutuksen, tulojen, perhekoon ja asuinalueen mukaisten ruoankäytön erojen vähentämiseksi, todetaan 14. lokakuuta julkaistussa tutkimuksessa.

Tutustu myös

EU:n ilmastopaketti

EU:n ilmastopaketti

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komissio on esitellyt EU:n ilmastopaketin, niin sanotun 55-valmiuspaketin, jonka avulla vuoden 2030 päästövähennystavoite saavutetaan.

Suomi ja EU:n ilmastopaketti

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sanna Marin
Sanna Marin
Pääministeri
Tytti Tuppurainen
Tytti Tuppurainen
Eurooppa- ja omistaja­ohjaus­ministeri