Sivut, joissa tagi oleminen .

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Yksinasuminen yleistyy osana väestörakenteen muutosta

27.11.2018 10.30
VNK
Kuva: Riitta Supperi
Suomessa yksinasuminen on lisääntynyt paitsi vanhuusiällä, myös nuorten ja keski-ikäisten ikäryhmissä. Yksin osana elinkaarta (YSI) -hankkeessa selvitettiin yksinasuvien asemaa yhteiskunnassa eri laadullisten ja määrällisten aineistojen valossa.

Ekosysteemifoorumissa visioidaan asumisen ratkaisuja

23.11.2018 10.18
VNK
Liittyykö asumisen tukijärjestelmiin kannustinloukkuja? Voidaanko asumisen ja liikkumisen yhteensovittamisella tukea ihmisten arkea? Millaisia ovat tulevaisuuden asumisen tarpeet? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan maanantaina 26. marraskuuta järjestettävässä asumisen ekosysteemifoorumissa.

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 2. osa: Ratkaisuja työn murroksessa

11.10.2018 14.38
VNK
Tulevaisuusselonteko on keskustelunavaus ratkaisujen löytämiseksi työn murroksen haasteisiin.

Valtioneuvosto hyväksyi Terveet tilat -ohjelman
Sisäilmaongelmat kuriin kymmenessä vuodessa

3.5.2018 13.43
OKM STM VNK YM
Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, käyttötarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Uuden toimintatavan pitäisi parantaa esimerkiksi monien päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman istunnossaan torstaina 3. toukokuuta 2018.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi oleminen .

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sivut, joissa tagi oleminen .