Sivut, joissa tagi sosiaaliturva .

Sosiaaliturvauudistukselle asetettiin ministeriseurantaryhmä

26.11.2020 14.46
STM VNK
Sosiaaliturvan uudistusta valmistelevalle parlamentaariselle sosiaaliturvakomitealle on asetettu ministeriseurantaryhmä pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen: Panostukset hyvinvointiin ovat myös hyvää väestöpolitiikkaa

25.11.2020 11.24
VNK
Suomi on tällä hetkellä Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Vuonna 2060 kolmasosan väestöstä ennustetaan olevan yli 65-vuotiaita. Iäkkäiden määrä kasvaa erityisesti kaikkein iäkkäimpien ikäryhmissä, kun taas lasten ja työikäisen väestön määrä vähenee. Se, että Suomessa asuvat ihmiset elävät pidempään, voidaan nähdä väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähdänneen yhteiskuntapolitiikan menestystarinana. Väestörakenteen muutos on kuitenkin myös maailmanlaajuinen ilmiö, josta aiheutuvia haasteita ja mahdollisuuksia tulee tarkastella yhdessä muiden megatrendien ja muutosilmiöiden, kuten työelämän murroksen, ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden kasvamisen kanssa.

Parlamentaaristen komiteoiden työ pääsemässä vauhtiin – korona viivästytti osin työn aloittamista

12.6.2020 15.15
VNK
Ihmisiä kokouksessa
Maaliskuussa asetetut parlamentaariset komiteat ovat käynnistämässä työtään vähitellen. Koronakriisi on viivästyttänyt työn aloittamista ja osassa komiteoista vaikuttanut vahvasti myös työn sisältöön. Näin ollen on ollut tarkoituksenmukaista aloittaa työ vasta, kun koronan seurauksista on riittävästi käsitystä. Komiteatyötä on kevään aikana tehty osin etäkokouksin.

Viisi parlamentaarista komiteaa valmistelemaan suuria uudistuksia

5.3.2020 13.17
VNK
Hallitus on päättänyt asettaa parlamentaarisia komiteoita valmistelemaan merkittäviä yhteiskunnallisia uudistuksia. Tänään 5. maaliskuuta pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa asetettiin neljä komiteaa: kriisinhallintakomitea, asevelvollisuuskomitea, maakuntaverokomitea ja lapsistrategiakomitea. Lisäksi myöhemmin maaliskuussa on määrä asettaa sosiaaliturvakomitea.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Selvitys: Toimeentulotuen nykyisellä rahoitusmallilla ei juurikaan vaikutuksia kuntien toimintaan

19.4.2021 9.39
STM VN TEAS
Kunnat seuraavat perustoimeentulotukimenoja aiempaa epäsäännöllisemmin, ja toimeentulotuen tarpeen ehkäiseminen on niiden tavoitteena vain epäsuorasti. Taustalla on osittain vuoden 2017 muutos, jossa perustoimeentulotuen myöntäminen siirrettiin kunnilta Kelaan ja kuntien 50 prosentin rahoitusosuus siirrettiin toteutettavaksi peruspalvelujen valtionosuuksista tehtävän vähennyksen kautta, jolloin se ei enää näy kunnille erillisenä menoeränä.

Tutustu myös

Sivut, joissa tagi sosiaaliturva .

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Ministerit

Sivut, joissa tagi sosiaaliturva .