Pääministeri Orpo ja Viron pääministeri Kallas painottivat yhä tiiviimpää yhteistyötä

29.9.2023 15.29
VNK
Kuvassa pääministeri Petteri Orpo ja Viron pääministeri Kaja Kallas.
Pääministeri Petteri Orpo korosti Suomen ja Viron suhteiden tärkeyttä tavatessaan Viron pääministeri Kaja Kallaksen Helsingissä perjantaina 29. syyskuuta. Pääministerit Orpo ja Kallas keskustelivat yhteistyön syventämisestä turvallisuus- ja puolustussektoreilla sekä energiahankkeissa.

TP-UTVA:ssa esillä ajankohtaiset Nato-asiat ja osallistuminen EU:n Ukrainaa tukevaan sotilaalliseen koulutusoperaatioon

29.9.2023 12.46
VNK
TP-Utvan kuvituskuva
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat perjantaina 29. syyskuuta Naton ajankohtaisista asioista ja Naton tulevasta puolustusministerikokouksesta.

EU-ministerivaliokunnassa muuttoliike, maaperän seuranta ja lääkkeet

29.9.2023 10.37
VNK
Suomen ja EU:n liput vierekkäin
Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta kokoontui perjantaina 29. syyskuuta. Ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen muuttoliikkeestä, ja linjasi Suomen kantoja maaperän seurantaa sekä lääkkeitä koskeviin direktiiviehdotuksiin.

Pääministeri Petteri Orpo painottaa vahvempaa EU-vaikuttamista

29.9.2023 9.56
VNK
Kuvassa pääministeri Petteri Orpo.
Kuva: EU:n neuvosto
Pääministeri Petteri Orpo korostaa ennakoivan vaikuttamisen tärkeyttä Euroopan unionin päätöksenteossa. Valtioneuvoston jäsenille lähettämässään kirjeessä pääministeri Orpo nostaa esille useita Suomelle tärkeitä EU-politiikan painopisteitä. Orpon mukaan geopoliittiset epävarmuudet kuten Venäjän Ukrainassa käymä hyökkäyssota lisäävät tarvetta vahvistaa ja valmistaa unionia uudistuksiin. Suomen on vaikutettava EU:n tuleviin tavoitteisiin aktiivisesti kaikilla valmistelun ja päätöksenteon tasoilla.

Selvitys: Sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelujen vaikuttavuutta lisättävä kansallisella ohjauksella

20.9.2023 9.13
STM VN TEAS valtioneuvoston kanslia
Valtioneuvoston teettämän selvityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palvelujen ohjausta olisi lisättävä palvelujen vaikuttavuuden parantamiseksi. Myös digipalvelujen vaikuttavuuden tutkimusta tarvitaan lisää. Selvityksen tulokset julkaistiin Digitaalisten palvelujen vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa -hankkeen loppuraportissa.

Tutustu myös

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikka

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikka

 

Arvonimet

Arvonimet

Arvonimi on kansalaiselle myönnetty julkisen arvonannon osoitus hänen yhteiskunnan hyväksi tekemästään työstä. Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos.

Tietoa arvonimistä

Arviointineuvosto

Arviointineuvosto

Riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvosto

Valtioneuvoston kanslia

MInisteriö

MInisteriö

Valtioneuvoston kanslia on ministeriö, joka vastaa pääministerin johdolla hallitusohjelman toimeenpanon valvonnasta ja avustaa pääministeriä valtioneuvoston johtamisessa.

Tietoa valtioneuvoston kansliasta

Vastuualueet

Vastuualueet

Valtioneuvoston kanslia tukee pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa. Kanslia vastaa muun muassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteon järjestelyistä sekä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisistä hallinto- ja palvelutehtävistä.

Ministeriön vastuualueet

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestinnän ohjeita

Valtionhallinnon viestintää koskevia ohjeita, oppaita ja suosituksia.

Ohjeet ja suositukset