EU-toimielinten nimitykset

Suomen EU-puheenjohtajakausi 1.7.–31.12.2019 osuu ajanjaksoon, jota leimaavat useat korkean tason nimitykset. Uuden komission nimittämisprosessi käynnistyy komission puheenjohtajan valinnalla. Lisäksi Eurooppa-neuvosto valitsee lähiaikoina seuraavan puheenjohtajansa ja nimittää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan sekä Euroopan keskuspankin pääjohtajan.

EU:n perussopimusten mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja korkean edustajan tehtäviin nimitettävien henkilöiden valinnassa on otettava huomioon tarve kunnioittaa unionin maantieteellistä ja väestöllistä moninaisuutta. Eri yhteyksissä on kiinnitetty huomiota myös sukupuolten väliseen ja poliittiseen tasapainoon. Komission puheenjohtajan osalta on huomioitava myös EP-vaalit.

Sivulle on koottu lyhyet kuvaukset komission (ml. komission puheenjohtaja ja korkea edustaja), Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Euroopan keskuspankin johtajan nimitysprosessista. Nimitysten välille voi muodostua yhteyksiä, jotta kokonaisuudesta muodostuisi mahdollisimman tasapainoinen edellä mainittujen näkökohtien valossa.

Nimityksiä koskeviin päätöksiin tarvitaan Eurooppa-neuvostossa vahvistettu määräenemmistö (72 % jäsenvaltioista, jotka edustavat 65 % EU:n väestöstä).

Euroopan komission nimittäminen

Eurooppa-neuvosto ehdottaa määräenemmistöllä Euroopan parlamentille ehdokasta komission puheenjohtajaksi (tällä hetkellä Jean-Claude Juncker). Eurooppa-neuvosto tekee päätöksensä Euroopan parlamentin vaalit huomioiden ja aiheellisten kuulemisten jälkeen. Parlamentti valitsee Eurooppa-neuvoston ehdottaman ehdokkaan jäsentensä enemmistöllä. Jollei ehdokas saa taakseen vaadittua enemmistöä, Eurooppa-neuvosto ehdottaa kuukauden kuluessa uutta ehdokasta.

Kun komission puheenjohtaja on valittu, Eurooppa-neuvosto nimittää EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (tällä hetkellä Frederica Mogherini) määräenemmistöllä. Päätökseen tarvitaan komission puheenjohtajan suostumus. Korkea edustaja johtaa unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän on myös yksi komission varapuheenjohtajista ja huolehtii unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuudesta.

Valittu komission puheenjohtaja keskustelee jäsenvaltioiden kanssa näiden ehdokkaista komission jäseniksi. Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa ja jäsenvaltioiden ehdotusten pohjalta luettelon komission jäsenehdokkaista. Tämän jälkeen komission puheenjohtaja julkistaa komission suunnitellun salkkujaon.

Komission jäsenehdokkaita ja korkeaa edustajaa kuullaan Euroopan parlamentin valiokunnissa. Kuulemisessa kukin ehdokas esittelee näkemyksiään ja vastaa parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin. Kuulemisten pohjalta parlamentti voi myös hylätä ehdokkaita tai esittää muutoksia salkkujakoon.

Parlamentti äänestää komission puheenjohtajan, korkean edustajan ja muiden komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokoonpanona. Hyväksynnän jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission määräenemmistöllä.

Tavoitteena on, että uusi komissio aloittaisi toimintansa 1.11.2019. Jos nimittämisprosessi viivästyy, nykyinen komissio jatkaa toimikautensa päätyttyä toimituskomissiona, kunnes uusi komissio aloittaa toimikautensa. Toimituskomissio hoitaa ”juoksevia tehtäviä”, eikä tee poliittisesti merkittäviä aloitteita tai päätöksiä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan valinta

Eurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajansa määräenemmistöllä kaksi ja puoli vuotta kestäväksi kaudeksi, joka voidaan uusia kerran. Puheenjohtaja ei saa samanaikaisesti hoitaa kansallisia tehtäviä. Nykyisen puheenjohtajan, puolalaisen Donald Tuskin toinen kausi päättyy marraskuun 2019 lopussa. Tusk ei voi enää hakea jatkokautta. Hän huolehtii yhteydenpidosta Eurooppa-neuvoston jäseniin koskien tulevan puheenjohtajan valintaa.

Euromaiden päämiehet nimittävät eurohuippukokouksen puheenjohtajan yksinkertaisella enemmistöllä samalla kertaa ja samaksi ajaksi kuin Eurooppa-neuvosto valitsee puheenjohtajansa. Tähän asti tehtäviä on hoitanut sama henkilö.

Euroopan keskuspankin pääjohtajan nimittäminen

Eurooppa-neuvosto nimittää määräenemmistöllä Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajaksi henkilön, jolla on arvostettu asema ja ammattikokemus rahatalouden ja pankkitoiminnan alalla. Eurooppa-neuvosto tekee päätöksensä neuvoston (käytännössä ECOFIN) suosituksesta sekä Euroopan parlamenttia ja EKP:n neuvostoa kuultuaan. EKP:n neuvostoon kuuluvat EKP:n johtokunnan jäsenet (pääjohtaja, varapääjohtaja ja neljä muuta jäsentä) sekä euromaiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. EKP:n nykyisen pääjohtajan, italialaisen Mario Draghin kausi päättyy lokakuun 2019 lopussa. Pääjohtajan toimikausi on 8 vuotta, eikä se ole uudistettavissa.