Suomi Euroopan unionissa

Suomi on yksi Euroopan unionin 27 jäsenmaasta. Suomella on 14 edustajaa Euroopan parlamentissa. Suomen hallituksen ministerit ovat osa Euroopan unionin neuvostoa. Suomella on jäsen Euroopan komissiossa.

Suomen hallituksen EU-politiikan peruslinja esitellään EU-selonteossa. Selonteko julkaistiin tammikuussa 2021, ja se perustuu hallitusohjelman EU-poliittisille painopisteille. Suomen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Euroopan unioni, joka on maailman kilpailukykyisin ja sosiaalisesti ehein ilmastoneutraali talous.

EU-selonteko korostaa tarvetta lujittaa unionin kriisinkestävyyttä eli resilienssiä kaikessa EU:n toiminnassa. Siinä korostuvat myös muun muassa EU:n yhteisten arvojen ja tasa-arvon merkitys, maailmanlaajuiset kehityskulut kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio sekä unionin globaalin aseman vahvistaminen.

Suomi on aloitteellinen ja yhteistyökykyinen EU-jäsenvaltio, joka tavoittelee eurooppalaista lisäarvoa tuovia ratkaisua sekä EU:n yhtenäisyyttä ja avoimuutta. Rakentavalla ja myönteisellä EU-politiikalla edistetään parhaiten myös kansallisia tavoitteitamme.

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2021