Suomi Euroopan unionissa

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikan painopisteitä ovat yhteisten arvojen, kasvun ja kilpailukyvyn sekä sääntelyn toimivuuden edistäminen, unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden vahvistaminen sekä muuttoliikkeeseen vastaaminen.

Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia

Ministerivaliokunta linjasi 28.11.2017 Suomen EU-vaikuttamisstrategian vuodelle 2018. 

Valtioneuvoston EU-vaikuttamisstrategia 2018