Suomi Euroopan unionissa

Suomen EU-politiikan peruslinjana on kehittää Euroopan unionia ja lisätä kasvua, vakautta ja turvallisuutta Euroopassa. Suomi on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio.

Suomen EU-politiikan painopisteitä ovat yhteisten arvojen, kasvun ja kilpailukyvyn sekä sääntelyn toimivuuden edistäminen, unionin ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden vahvistaminen sekä muuttoliikkeeseen vastaaminen.

Tammikuussa 2021 julkaistu valtioneuvoston EU-selonteko korostaa tarvetta lujittaa unionin kriisinkestävyyttä eli resilienssiä kaikessa EU:n toiminnassa. Siinä korostuvat myös EU:n yhteisten arvojen ja tasa-arvon merkitys sekä unionin globaalin aseman vahvistaminen.

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2021