Tietoa Euroopan unionista

Euroopan yhdentymisen perusajatuksena on vakauden ja vaurauden turvaaminen koko Euroopan alueella. Tämän toteuttamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat siirtäneet toimivaltaansa kansalliselta tasolta Euroopan tason toimielimille ja pyrkineet sovittamaan yhteen politiikkojaan yhdentymisen eri osa-alueilla sekä suhteessa kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Varsinaisen sysäyksen Euroopan yhdentymiskehitykselle antoi toinen maailmansota, jonka aiheuttamat mittavat tuhot konkreettisesti osoittivat, mihin kilpailevat taloudelliset ja poliittiset valtapyrkimykset voivat johtaa.

Euroopan unioni syntyi sodan raunioille | Eurooppatiedotus

Euroopan unionissa on tällä hetkellä 27 jäsenmaata

  • Perustajamaat Belgia, Hollanti, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa
  • Vuonna 1973 liittyneet Irlanti, Tanska ja Iso-Britannia (eronnut 2021)
  • Vuonna 1981 liittynyt Kreikka
  • Vuonna 1986 liittyneet Espanja ja Portugali
  • Vuonna 1995 liittyneet Suomi, Ruotsi ja Itävalta
  • Vuonna 2004 liittyneet Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro
  • Vuonna 2007 liittyneet Romania ja Bulgaria
  • Vuonna 2013 liittynyt Kroatia

Britannian EU-ero

Britanniassa järjestettiin 23. kesäkuuta 2016 kansanäänestys maan EU-jäsenyydestä. Britit äänestivät tulisiko Ison-Britannian pysyä Euroopan unionin jäsenenä vai irtautua siitä. Äänestäjistä 52 % äänesti Euroopan unionista irtautumisen puolesta ja 48 % EU-jäsenyyden puolesta. Britannian EU-ero tuli täysimääräisesti voimaan 1.1.2021.

Tietoa brexitistä

Kuva: Dati Bendo, Euroopan unioni