EU:n toimielimet

Euroopan unionin tärkeitä toimielimiä ovat Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Euroopan unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki.

EU:n perussopimusten mukaan Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan ja korkean edustajan tehtäviin nimitettävien henkilöiden valinnassa on otettava huomioon tarve kunnioittaa unionin maantieteellistä ja väestöllistä moninaisuutta. Eri yhteyksissä on kiinnitetty huomiota myös sukupuolten väliseen ja poliittiseen tasapainoon. Komission puheenjohtajan osalta on huomioitava myös europarlamenttivaalien tulos.