Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallituksen esitys
Suomi panee täytäntöön EU-lainsäädäntöä veronkierron torjunnasta

Valtiovarainministeriö 31.10.2019 13.29
Tiedote

Hallituksen esitykset estäisivät moninkertaisia verovähennyksiä ja parantaisivat tiedonsaantia verosuunnittelujärjestelyistä.

Hallitus esittää EU:n veronkiertodirektiivin edellyttämää uutta lainsäädäntöä, jolla pyritään estämään niin sanotut hybridijärjestelyt. Hybridijärjestelyillä on voitu hyödyntää eri maiden verotuksen eroavaisuuksia monikansallisten suuyritysten sisäisissä maksusuorituksissa.

Lakiuudistus tuo poikkeuksia normaaleihin sääntöihin menon vähennyskelpoisuudesta ja tulon veronalaisuudesta, jos hybridijärjestelyssä syntyy moninkertaisia verovähennyksiä tai tuloa jää verottamatta.

Verosuunnittelujärjestelyistä raportoitava

Hallitus esittää, että tietyistä verosuunnittelujärjestelyistä pitäisi ilmoittaa Verohallinnolle, jotta se voisi raportoida järjestelyistä automaattisesti muille EU-maille.

Uudistuksen taustalla on EU-lainsäädäntö automaattisesta verotietojen vaihdosta jäsenmaiden välillä. Raportoinnin avulla viranomaiset saavat tietoja rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, joihin voi sisältyä veronkiertoa tai -välttämistä.

Hallituksen esitykset julkaistaan Päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Anu Rajamäki (hybridijärjestelyt), puh. 02955 30398, anu.rajamaki(at)vm.fi

Ylitarkastaja Antti Kurikka (verosuunnittelujärjestelyt), puh. 02955 30126, antti.kurikka(at)vm.fi