Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: Työllisyyden kuntakokeilun tuloksia ei voida luotettavasti arvioida

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.3.2020 17.25
Tiedote

Työllisyydenhoidon kuntakokeilua koskevasta esityksestä saa hyvän käsityksen kokeilusta ja sen tarkoituksesta. Esityksen heikkous on se, että kuntakokeilussa ei ole kunnollista koeasetelmaa, mikä mahdollistaisi vaikutusten luotettavan arvioinnin kokeilun jälkeen.

Työllisyyden kuntakokeilun tarkoitus on siirtää valtiolta kokeilukunnille ja kuntaryhmille eräiden julkisten työvoimapalvelujen järjestäminen. Kokeilulla pyritään kehittämään työllisyyspalveluja ja työllistämään etenkin huonossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä.  

Esityksessä on hyvin kuvattu kokeilua ja sen tarkoitusta. Esityksestä käy hyvin ilmi työttömyyden hoidon jakautumisen vastuut valtion ja kuntien välillä nyt ja kokeilun alkaessa. Vaikutusten ennakkoarvioiden perusteella saa melko hyvän käsityksen kokeilun mahdollisista vaikutuksista.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksen perusteella kokeilun tuloksia on todennäköisesti hyvin vaikea arvioida luotettavasti. Kokeilussa ei ole kunnollista koeasetelmaa, joka mahdollistaisi vaikutusten luotettavan arvioinnin kokeilun jälkeen. Arviointineuvoston mukaan esityksessä pitäisi pohtia vaihtoehtoja, miten kokeilu olisi järkevintä toteuttaa. Kokeilussa voisi hyödyntää esimerkiksi satunnaistamista vai vaiheittaista käyttöönottoa, jotta tulokset olisivat luotettavasti arvioitavissa.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esityksestä ei ollut pyydetty lausuntoja. Kokeilua oli kuitenkin mahdollista kommentoida otakantaa.fi –portaalissa. Lisäksi esityksestä järjestettiin kuulemistilaisuus. Esityksen perusteella jää epäselväksi, miksi lausuntokierrosta ei järjestetty ja oliko kaikilla halukkailla mahdollisuus antaa lausunto esitysluonnoksesta.

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevasta hallituksen esityksestä. Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Se seikka, että kokeilun tulokset eivät ole todennäköisesti luotettavasti arvioitavissa, heikentää arviointineuvoston kokonaiskäsitystä muutoin melko hyvin tehdystä esitysluonnoksesta. Arviointineuvoston näkemyksen mukaan esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista. 

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.