Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa EU-puheenjohtajakausi ja useita neuvostoja

Valtioneuvoston viestintäosasto
15.2.2019 10.21
Tiedote 94/2019

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan perjantaina 15. helmikuuta menettelytapoja Suomen EU-puheenjohtajakaudelle sekä Suomen kantoja useisiin ensi viikolla kokoontuviin neuvostoihin.

EU-ministerivaliokunta sopi ministeriöitä koskevista menettelytavoista, jotka ohjaavat Suomen EU-puheenjohtajakauteen valmistautumista ja sen läpivientiä. Onnistunut ja sujuva asioiden hoitaminen varmistetaan tiiviillä yhteistyöllä ja saumattomalla tiedonkululla. EU-puheenjohtajakausi ei aiheuta muutoksia kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän perusteisiin.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja ulkoasiainneuvostoon (18.2.), joka käsittelee Ukrainaa, Syyriaa, Afrikan sarvea ja Venezuelaa. Neuvosto vahvistaa EU:n yhtenäisen viestin solidaarisuudesta ja tuesta Ukrainalle. Kokouksessa todetaan Minskin sopimuksen toimeenpanon ja vapaan merenkulun merkitys sekä korostetaan reilujen ja vapaiden presindentin– ja parlamenttivaalien, ja Ukrainan uudistusten tärkeyttä.

Yleisten asioiden neuvosto (19.2.) saa tilannekatsauksen EU:n seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosille 2021 – 2027. Neuvosto keskustelee myös maaliskuun Eurooppa-neuvoston asialistasta sekä keinoista edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030) vuoteen 2030 mennessä. Suomi pitää tärkeänä, että EU jatkaa kunnianhimoista työtä ja vahvistaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa kestävään kehitykseen. Neuvosto saa myös tilannekatsauksen EU-sopimuksen mukaisista menettelyistä, jotka on käynnistetty Puolan ja Unkarin oikeusvaltiotilanteiden vuoksi. Suomi pitää oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista tärkeänä. EU-menettelyn pohjana olevan tiedon tulee olla luotettavaa ja todennettavaa. Neuvosto käynnisti Puolan kuulemisen kesäkuussa. Suomi katsoo, että myös Unkarin kuuleminen tulisi käynnistää.

Kilpailukykyneuvosto (18. – 19.2.) keskustelee arvoketjujen merkityksestä EU:n kilpailukyvylle. Suomi korostaa, että palveluiden sisämarkkinoiden tiivistäminen ja mahdollisuudet luoda uusia liiketoimintamalleja lisäisivät kasvupotentiaalia merkittävästi. Neuvosto hyväksyy myös tekoälyä koskevat päätelmät. Suomen kannalta on tärkeää, että EU-tason toimenpiteet ja tavoitteet tukevat kansallisia vahvuuksia tekoälyn keskeisillä soveltamisalueilla.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta käsitteli epävirallisen kauppaministerikokouksen (21.-22.2.) keskusteluaiheita, joita ovat Maailman kauppajärjestö WTO:n modernisointi sekä EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteet.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen, p. 0295 160 319, erityisavustaja (EU-asiat) Niina Nurkkala, p. 050 347 2661 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia