Valtioneuvoston kanslian asiat valtioneuvostossa

Kaikkien ministeriöiden asiat valtioneuvostossa ja lisätietoa päätöksenteosta - valtioneuvosto.fi/paatokset

Päätökset

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00
Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esityksen (HE 39/2021 vp) peruuttamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 31.3.2021 20.00
Ministerityöryhmän pääsihteerin vaihdos
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2021 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 25.3.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00
Valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvoksen viran täyttäminen
VNK valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00
Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat
VNK valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021 13.00
Valtioneuvoston asetus valmiuslain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
VNK valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus poikkeusolot 5.3.2021 12.00