Statsminister Sipilä diskuterade Finlands EU-ordförandeskap med baltiska och polska stats- och regeringschefer

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.3.2019 16.24
Pressmeddelande 141/2019
bild: Jürgen-Randma (Riigikantselei)

Statsminister Juha Sipilä besökte Litauen och Polen onsdagen den 6 mars samt Lettland och Estland torsdagen den 7 mars. Statsminister Sipilä förde ingående diskussioner om Finlands kommande EU-ordförandeskap och andra aktuella EU-ärenden med Litauens president Dalia Grybauskaitė och premiärminister Saulius Skvernelis, Polens premiärminister Mateusz Morawiecki, Lettlands premiärminister Krišjānis Kariņš och Estlands premiärminister Jüri Ratas.

Statsminister Sipilä tackade sina kolleger för deras insats i det gemensamma brev som 17 EU-länder på Finlands initiativ skickade till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk i slutet av februari. I brevet betonade länderna både betydelsen av EU:s inre marknad och vikten av att utveckla den.

”En fördjupad inre marknad i kombination med en regelbaserad öppen handelspolitik är av central betydelse när det gäller att skapa hållbar ekonomisk tillväxt i EU. De är nyckeln till nya arbetstillfällen och medborgarnas välfärd”, sade statsminister Sipilä.

Vid alla enskilda möten lyfte statsminister Sipilä också fram säkerhet och bekämpning av klimatförändringen, som är centrala teman för Finlands EU-ordförandeskap.

”Utöver att begränsa våra utsläpp måste vi också snabbt hitta lösningar för att utöka kolsänkorna och utveckla teknik för att fånga in koldioxid direkt ur luften. Sådan teknik är redan under utveckling i flera EU-länder. Finland kan vara en föregångare när det gäller att använda åkrar som kolsänkor på samma sätt som skogar”, konstaterade statsminister Sipilä.

Vid mötet med Polens premiärminister Morawiecki lyfte statsminister Sipilä fram de förfaranden som EU inlett på grund av rättsstatsläget i Polen.

”Respekt för rättsstatsprincipen är av central betydelse med tanke på EU:s verksamhet och trovärdighet och framför allt med tanke på medlemsländernas medborgare. Det är viktigt att Polen och EU fortsätter att föra dialog i en konstruktiv anda. Frågan om rättsstatsprincipen står på agendan även under Finlands EU-ordförandeskap”, konstaterade statsminister Sipilä.

Med de baltiska premiärministrarna diskuterade statsminister Sipilä järnvägsprojektet Rail Baltica. Rail Baltica är en ny cirka 1 000 kilometer lång järnväg som löper från Tallinn via de baltiska länderna till Warszawa. Enligt planerna ska projektet slutföras senast 2026. I början av februari beslutade Finland att gå med i det samföretag som samordnar Rail Baltica.

”För Finland kommer Rail Baltica att vara en viktig ny rutt för transporter till de centrala marknaderna, och projektet sysselsätter också finländska entreprenörer. Syftet med utvecklingen av tågförbindelserna är dessutom att främja mer ekologisk turism. Som delägare får Finland delta i beslutsfattandet och bidra till att tidsplanen håller”, konstaterade statsminister Sipilä.

Onsdagens och torsdagens möten var ett led i en serie av möten som lägger grunden för Finlands EU-ordförandeskap. Statsminister Sipilä har för avsikt att träffa alla EU-länders stats- eller regeringschefer innan Finland inleder sitt ordförandeskap i juli. Han har nu diskuterat med stats- eller regeringscheferna för 24 EU-länder.

Foton från mötena på statsrådets Flickr-konto

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli