Lainsäädännön arviointineuvosto

Valtioneuvoston kansliaan perustettiin joulukuussa 2015 pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mukaisesti riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston tavoitteena on lisätä lainvalmistelun ja erityisesti hallituksen esitysten vaikutusarviointien laatua. Lisäksi pyritään kehittämään yleistä lainvalmistelukulttuuria kuten hallituksen esitysten ja lainvalmistelun aikataulutusta ja suunnittelua.

Valtioneuvosto asetti huhtikuussa 2016 ensimmäisen arviointineuvoston toimikaudelle 15.4.2016–14.4.2019. Yleisistunto nimittää arviointineuvostolle puheenjohtajan ja enintään kahdeksan jäsentä, joista arviointineuvosto valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Neuvoston toimikausi on kolme vuotta, ja sen jäsenet nimitetään henkilökohtaisen asiantuntijuuden perusteella. Jäsenet eivät voi tehtävässään edustaa edunvalvontaorganisaatiota, mutta voivat olla edunvalvontaorganisaation palveluksessa. Arviointineuvoston puheenjohtajan ja jäsenten merkittävimmistä sidonnaisuuksista ja luottamustehtävistä on saatavissa listaus neuvoston sihteeristöltä.

Arvioitavaksi valitut esitysluonnokset

päivitetty 16.1.2019

Arviointineuvosto on antanut lausunnon kaikista valitsemistaan hallituksen esitysluonnoksista tällä vaalikaudella.