Presidentti Mauno Koiviston muistomerkkikilpailu 2020 

Koiviston muistomerkin suunnittelukilpailu

Presidentti Mauno Koiviston muistomerkin toteutusta varten järjestetään suunnittelukilpailu. Kilpailun järjestämisestä vastaa valtioneuvoston kanslian joulukuussa 2019 asettama muistomerkkitoimikunta.

Pääministeri emeritus Paavo Lipposen johtamana muistomerkkitoimikunta kutsuu kaikkia suomalaisia ja Suomessa pysyvästi asuvia ammattitaiteilijoita ottamaan osaa kilpailuun. Tavoitteena on, että muistomerkki on valmis ja asennettu paikalleen Pikkuparlamentin puistoon 25.11.2023, kun presidentti Koiviston syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta.

Kaikista entisistä Suomen tasavallan presidenteistä on toteutettu virallinen muistomerkki. Muistomerkit sijaitsevat Helsingissä ja ne ovat valmistuttuaan lahjoitettu Helsingin kaupungille. Presidentti Koiviston muistomerkkikilpailu jatkaa tätä perinnettä.

Muistomerkin suunnittelukilpailun aikataulu 

 • Kilpailun julkistaminen 1.10.2020
 • Kilpailuehdotukset on jätettävä viimeistään 15.4.2021
 • Kilpailun tulokset julkistetaan 1.9.2021

Lisäkysymyksiä on voinut esittää 1.10.–15.11.2020 ja 1.2–15.2.2021 sähköpostitse. 

Lisäkysymykset vastauksineen

Lisäkysymykset vastauksineen on lisätty valtioneuvoston kanslian verkkosivuille 30.11.2020 ja 1.3.2021. 

Kilpailuehdotusten vastaanottopaikan ja postiosoitteen tiedot

Kilpailuehdotusten vastaanotto: Valtioneuvoston kanslian kirjaamo, Ritarikatu 2B, 00170 Helsinki

Kilpailuehdotusten postiosoite: Valtioneuvoston kanslian kirjaamo, PL 23, 00023 Valtioneuvosto

Kilpailuehdotukset tulee jättää kilpailuehdotusten vastaanottoon tai lähettää ilmoitettuun postiosoitteeseen. Toimituksessa/Lähetyksessä tulee olla tunnus: ”Presidentti Koiviston muistomerkki”.

Kilpailuaika päättyy 15.4.2021 klo 16, jolloin kilpailuehdotusten tulee olla perillä. Tämän ajankohdan jälkeen saapuvia ehdotuksia ei huomioida. Kilpailija vastaa kuljetuksesta/lähettämisestä ja siitä aiheutuvista kustannuksista. 

Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan 23.3.2021 – 15.4.2021 tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10.00-16.00, pois lukien pitkäperjantai 2.4.2021.

Kilpailuohjelma ja liitteet

Muistomerkin suunnittelukilpailun palkinnot

Palkintoihin varattu summa on yhteensä 55 000 euroa ja se jakaantuu seuraavasti:

1. palkinto 20 000 €
2. palkinto 15 000 €
3. palkinto 10 000 €

Lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kaksi 5 000 euron tunnustuspalkintoa.

Kilpailun palkinnot ovat verovapaita.

Palkintolautakunnan kokoonpano

Palkintolautakunnan muodostavat presidentti Mauno Koiviston muistomerkkitoimikunta:

 • Paavo Lipponen, pääministeri emeritus (puheenjohtaja)
 • Timo Lankinen, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia (varapuheenjohtaja)
 • Antti Ahlava, arkkitehti, professori, Aalto-yliopisto
 • Heikki Allonen, diplomi-insinööri, omaisten edustaja
 • Pirjo Sanaksenaho, professori, Aalto-yliopisto                                                                             
 • Sami Sarvilinna, kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki                                                                 
 • Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, HAM Helsingin taidemuseo

sekä Suomen Taiteilijaseuran nimeäminä taiteilijajäseninä:

 • Kaarina Kaikkonen, kuvanveistäjä                                         
 • Antti Tanttu, kuvataitelija

Palkintolautakunnan sihteerinä toimii lainsäädäntöneuvos Sanna Helopuro valtioneuvoston kansliasta. Kilpailun välityshenkilönä toimii kilpailuasiamies Aura Lehtonen Suomen Taiteilijaseurasta.

Tausta-aineistoa

Lisätiedot

Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, johtava asiantuntija, valtioneuvoston kanslia, [email protected], 050 329 4283

Tiedotteet ja uutiset