Omistajapolitiikka ja -ohjaus

Valtion omistajapolitiikkaa ja omistajaohjauksen toimintaa normittavat lainsäädäntö, valtioneuvoston päätökset ja hyvä hallintotapa.

Omistajapolitiikan linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Osaston tehtäviin kuuluvat valtion omistajapolitiikan valmistelu ja toimeenpano sekä yhtiöiden omistajaohjaus.

Valtion omistajapolitiikka on aktiivista, avointa ja pragmaattista. Valtio pyrkii yhtiöiden kehittämiseen ja tukemaan omistaja-arvon pitkäaikaista kasvua. Omistajapolitiikan lähtökohtana on hallitusohjelma.

Valtio-omistajan tärkeimmät välineet ovat itsenäinen omistajastrategian valmistelu ja hyvän hallintotavan eli corporate governancen kehittäminen. Omistajaohjauksen keskeiset periaatteet määritellään valtioneuvoston periaatepäätöksessä.

 

Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä: