Omistajaohjauksen organisaatio 1.1.2018

 

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Snellmaninkatu 1 A
PL 23
00023 Valtioneuvosto
etunimi.sukunimi@vnk.fi
Vaihde: p. 0295 16001

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri: Mika Lintilä
Ministerin yhteystiedot

Omistajaohjausosasto, VNK

vt. osastopäällikkö, finanssineuvos Jarmo Väisänen
p. 0295 160 162

Sihteeri, hallinnollinen avustaja Joanna Suikio
p. 0295 160 152

Viestintä, CSR

Finanssineuvos Petri Vihervuori
p. 0295 160 161
- viestintä, yritysvastuu

Juridiikka

Hallitusneuvos Ilpo Nuutinen
p. 0295 160 145
- hallinto- ja lakiasiat, neuvonantajarekisteri

Omistajapolitiikka, yhtiöohjaus, -strategiat ja -analyysit

Finanssineuvos Pekka Hurtola
p. 0295 160 143
- Boreal Kasvinjalostus Oy, Suomen Siemenperunakeskus Oy, Suomen Viljava Oy, Tapio Oy, Vapo Oy,
Veikkaus Oy

Finanssineuvos Minna Pajumaa
p. 0295 160147
- Finavia Oy, Finnair Oyj, Gasum Oy, Nordic Morning Group Oyj, Suomen Lauttaliikenne Oy

Finanssineuvos Kimmo Viertola
p. 0295 160026
- Arctia Oy, Governia Oy, Fortum Oyj, Meritaito Oy, Posti Group Oyj, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Finanssineuvos Jarmo Väisänen
p. 0295 160 162
- Altia Oyj, Neste Oyj, Patria Oyj, Solidium Oy, VR-Yhtymä Oy

Neuvotteleva virkamies Jukka Ohtola
p. 0295 160 146
- Finnpilot Pilotage Oy, Meritaito Oy, Neste Oyj, Posti Group Oyj, Solidium Oy

Neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen
p. 0295 160212
- Suomen Ilmailuopisto Oy

Johtava erityisasiantuntija Sinikka Mustakari
p. 0295 160 159
- Arctia Oy, Finnpilot Pilotage Oy, Fortum Oyj, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Tapio Oy, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, VR-Yhtymä Oy

Johtava erityisasiantuntija Marja Pokela
p. 0295 160 148
- Altia Oyj, Kemijoki Oy, Leijona Catering Oy, Motiva Oy, Vapo Oy, Veikkaus Oy

Hallinnollinen tuki

Hallinnollinen avustaja Ira Lehmuskoski
p. 0295 160 157
- viestintä, julkaisut, verkkosivut, kunniamerkkiesitykset

Hallinnollinen avustaja Leena Mölsä
p. 0295 160 160
- yhtiökokousvalmistelu, valtioneuvoston esittelijän avustaminen, eduskunnan kirjalliset kysymykset

Verkkolaskuosoite kotimaan laskuille

Valtioneuvoston kanslian laskutus

Yhtiökohtaiset vastuu- ja yhteyshenkilöt:

Altia:   Jarmo Väisänen, Marja Pokela
Arctia:   Kimmo Viertola, Sinikka Mustakari
Boreal Kasvinjalostus: Pekka Hurtola
Finavia:  Minna Pajumaa
Finnair:  Minna Pajumaa
Finnpilot Pilotage: Sinikka Mustakari, Jukka Ohtola
Fortum:   Kimmo Viertola, Sinikka Mustakari
Gasonia:  Sinikka Mustakari
Gasum:   Minna Pajumaa, Sinikka Mustakari
Governia:  Kimmo Viertola, Sinikka Mustakari
      - Kruunuasunnot 
Kemijoki:  Ilpo Nuutinen, Marja Pokela
Leijona Catering: Petri Vihervuori, Marja Pokela
Meritaito:  Kimmo Viertola, Jukka Ohtola
Motiva:   Marja Pokela
Neste:   Jarmo Väisänen, Jukka Ohtola
Nordic Morning Group: Minna Pajumaa
Patria:   Jarmo Väisänen, Minna Pajumaa
Posti Group:  Kimmo Viertola, Jukka Ohtola
Solidium:  Jarmo Väisänen, Jukka Ohtola
Suomen Erillisverkot: Ilpo Nuutinen
Suomen Ilmailuopisto: Esko Pyykkönen
Suomen Lauttaliikenne: Minna Pajumaa
Suomen Rahapaja: Jukka Ohtola
Suomen Siemenperunakeskus: Pekka Hurtola
Suomen Viljava:  Pekka Hurtola
Tapio:   Pekka Hurtola, Sinikka Mustakari
Vake:   Kimmo Viertola, Sinikka Mustakari
Vapo:   Pekka Hurtola, Marja Pokela
Veikkaus:  Pekka Hurtola, Marja Pokela
VR-Yhtymä:  Jarmo Väisänen, Minna Pajumaa, Esko Pyykkönen, Sinikka Mustakari