Aiheeseen liittyviä aineistoja ja tiedotteita

Selvitys sidosryhmien näkemyksistä hallituksen uudistettuun strategiamalliin liittyen — Yhteenveto selvityksen tuloksista (2017)

Sitra - YHTEISKUNTA 2.0 -selvitys (2018)

Ohra-hanke (2014- 2015)

BKT+-alahanke

OECD: How’s life? 

Global Happiness Policy Report 2017 (Ch. 8: Countries’ Experiences with Well-Being and Happiness Metrics, p.201–247)

Kotitaloustuotannon laskelmat täydentävät kuvaa kotitalouksien hyvinvoinnista (Aalto, Kristiina 2017) Tieto ja Trendit

Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan (Itkonen, Juha 2017) Kansantaloudellinen aikakauskirja 113, vsk 4/2017

Miten kansantalouden tilinpito ottaa huomioon digitaalisen talouden? (Koskiniemi, Teemu & Tuomaala, Eljas 2017) Kansantaloudellinen aikakauskirja 113, vsk 4/2017 

Stiglitzin komissio paaluttaa yhteiskuntien edistyksen ja hyvinvoinnin mittaamisen tämän päivän maailmaan (Simpura, Jussi) Yhteiskuntapolitiikka 74 (2009):5