Hyppää sisältöön

TalousneuvostoWMO:n pääsihteeri Petteri Taalas talousneuvostossa

13.12.2019 18.38
Petteri Taalas. Kuva: WMO

YK:n alaisen maailman ilmatieteenjärjestön pääsihteeri Petteri Taalas vieraili talousneuvostossa marraskuun lopulla pidetyssä kokouksessa.

Taalas totesi, että kasvihuonepäästöjen globaali kasvu on edelleen jatkunut ja päästörajoitustoimien vaikutus on toistaiseksi ollut hyvin rajallista. Keskilämpötilan noususta aiheutuu merkittäviä taloudellisia kustannuksia ja se uhkaa myös ravinnon tuotantoa. Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä, jossa erityisesti Kiinan rooli korostuu ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on avainasemassa. Kokouksen muistio ja Taalaksen esitys löytyvät täältä.


Talousneuvosto

Talousneuvosto

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin.

Talousneuvoston tehtävät

Kokoonpano ja sihteeristö

Kokoonpano ja sihteeristö

Talousneuvoston puheenjohtajana toimii pääministeri. Hänen lisäkseen talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä.

Kokoonpano ja sihteeristö

Kokoukset

Kokoukset

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Kokoukset

Kirjoitussarja: Talouspolitiikka

Kirjoitussarja: Talouspolitiikka

Talousneuvoston jäsenet ja asiantuntijat kirjoittavat talouden ajankohtaisista kysymyksistä sekä taustoittavat talousneuvostossa käsiteltäviä asioita.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja