Hallituksen strategisen päätöksenteon tuki

Valtioneuvoston kanslian strategiaosaston tehtävänä on hallituksen strategiatyö ja toimintasuunnitelman valmistelu, hallituspolitiikan raportointi sekä toimiminen hallituksen strategiaistunnon ja kansliapäällikkökokouksen sihteeristönä.

Kansliapäällikkökokous

Kansliapäällikkökokous toimii valtioneuvoston toimintaa kokonaisuutena yhteen sovittavana korkean virkamiestason yhteistyöryhmänä ja valtiokonsernin johtamisen foorumina.

Sen tehtävä on erityisesti vahvistaa hallitusohjelman poikkihallinnollista toimeenpanoa ja toimia hallituksen tukena laajoissa, strategisesti tärkeissä kysymyksissä. Kansliapäällikkökokous käsittelee myös muita valtion konserniohjausta vaativia hankkeita ja asiakokonaisuuksia, joiden aikajänne voi olla myös hallituskautta pitempi.

Kansliapäällikkökokous on ministeriöiden kansliapäälliköiden pysyvä yhteistoimintaelin, jonka puheenjohtajana on pääministerin valtiosihteeri ja sihteeri on valtioneuvoston kansliasta. Sen toiminnan säädösperustana on mm. valtioneuvoston ohjesääntö ja valtioneuvoston kansliasta annettu asetus.

Yhteystiedot

Jouni Varanka, neuvotteleva virkamies 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160177  


Peter Westerstråhle, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvostoasiainyksikkö 0295160193