Suomi100

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden hanke

VNK005:00/2013 Kehittäminen

Juhlavuosi korostaa suomalaista kansanvaltaisuutta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, yksilön vapautta ja oikeuksia sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta yhteiskunnassa. Juhlavuoden tavoitteena on myös välittää tietoa, edistää oppimista ja luoda edellytyksiä sitouttavalle keskustelulle niistä keskeisistä arvoista ja periaatteista, joille suomalainen moniarvoinen kansanvalta rakentuu. Vuosi edistää tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, kuinka Suomi kansakuntana ja osana pohjoismaita rakentui kiinteäksi osaksi Eurooppaa ja Euroopan Unionia.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK005:00/2013

Asianumerot VNK/543/05/2013

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 14.8.2013 – 31.1.2018

Asettamispäivä 14.8.2013

Tavoitteet ja tuotokset

Projektin tavoitteena on synnyttää mukaansa tempaava ja kiinnostava juhlavuosi, joka lisää yhteistä ymmärrystä Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä ja kansakunnan kehityksestä, Suomen ja suomalaisuuden merkityksestä nykypäivinä, sekä kansakunnan tulevaisuuden haasteista ja uudesta suunnasta. Historiallisen kehityksen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään nykyisyyttä ja sitä, kuinka syvenevä ja vaikutuksiltaan muuttuva globalisaatio vaikuttaa Suomeen ja kansakuntaan.
Juhlavuosi
- käsittelisi laaja-alaisesti ja eri näkökulmista Suomen valtiollista itsenäistymistä ja itsenäisyyden ajan tapahtumia,
- tarkastelisi kansakunnan kuvaa sekä etsisi uutta tulevaisuuden suuntaa,
- synnyttäisi keskustelua kansakunnan tilasta sekä kannustaisi arvioimaan kriittisesti ja harkitsemaan tulevaisuuden haasteita,
- korostaisi kansalaisten osallisuutta ja osallistumista monipuolisesti ja kattavasti,
- olisi mukaansa tempaava, kokoava ja kansalaisia laajasti kiinnostava,
- edistäisi oppimista ja ymmärrystä tulevaisuuden haasteista, sekä
- sisältäisi elämyksiä kaikille.

Tiivistelmä

Juhlavuosi korostaa suomalaista kansanvaltaisuutta, ihmisarvon loukkaamattomuutta, yksilön vapautta ja oikeuksia sekä edistää oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta yhteiskunnassa. Juhlavuoden tavoitteena on myös välittää tietoa, edistää oppimista ja luoda edellytyksiä sitouttavalle keskustelulle niistä keskeisistä arvoista ja periaatteista, joille suomalainen moniarvoinen kansanvalta rakentuu. Vuosi edistää tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, kuinka Suomi kansakuntana ja osana pohjoismaita rakentui kiinteäksi osaksi Eurooppaa ja Euroopan Unionia.

Lähtökohdat

Suomen valtiollisesta itsenäistymisestä tulee vuonna 2017 kuluneeksi 100 vuotta. Yhteiskunnassa on osoitettu suurta mielenkiintoa juhlavuoden järjestelyjä kohtaan. Eri virastoilta, laitoksilta, kansalaisjärjestöiltä ja kansalaisilta on tullut lukuisia ehdotuksia ja aloitteita juhlien järjestämiseksi postimerkeistä uusiin rakennuksiin. Lähtökohtana on ottaa huomioon satavuotisjuhlan merkittävyys ja myös aiempien vastaavien suurten juhlahankkeiden kokemukset.

Lisätietoja