Väestöpoliittinen selvityshanke

VNK071:00/2020 Kehittäminen

Valtioneuvoston kanslia asetti selvityshankkeen, jossa käydään läpi Suomen väestölliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja tehdään politiikkaehdotuksia väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK071:00/2020

Asianumerot VN/9670/2020

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 1.5.2020 – 30.3.2021

Asettamispäivä 1.5.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityshankkeessa tarkastellaan ainakin seuraavia näkökulmia

- Taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen eriarvoisuuden vaikutukset syntyvyyteen
- Väestörakenteen kehityksen ja huoltosuhteen muutoksen vaikutukset julkiseen talouteen, työvoiman saatavuuteen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden rahoittamiseen
- Perhemyönteisen työelämän ja yhteiskunnan lapsimyönteisyyden lisäämisen vaikutukset yksilöiden haluun lasten saamiseen
- Yksilöiden omien halujen, tarpeiden ja odotusten muutokset 2000-luvulla ja niiden vaikutukset syntyvyyteen
- Keinot ikääntymisen ja turvallisen vanhuuden vahvistamiseen.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston kanslia asetti selvityshankkeen, jossa käydään läpi Suomen väestölliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja tehdään politiikkaehdotuksia väestörakenteeseen sopeutumiseksi ja kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Lähtökohdat

Syntyvyys on Suomessa laskenut tasaisesti koko 2010-luvun ja oli vuonna 2018 kaikkien aikojen matalimmalla tasolla. Samanaikaisesti Suomi on ensimmäisiä hyvinvointivaltioita maailmassa, jossa merkittävä määrä väestöstä on ikääntynyttä. Suomen väestöpoliittinen tilanne on ennen kokematon kansainvälisestikin.
Toimenpiteet

1) Selvityshankkeen toteuttamiseksi nimitetään selvityshenkilö

2) VNK asettaa selvityshankkeelle ohjausryhmän

3) VNK asettaa selvityshankkeen tueksi monitieteisen tiedepaneelin

Lisätietoja