Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet

Valtioneuvoston kansliassa toteutetaan hallitusohjelmaa, valmistellaan lakeja ja muita säädöksiä sekä viedään eteenpäin uudistuksia erilaisissa hankkeissa, työryhmissä ja toimielimissä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Osallistu keskusteluun ja vaikuta

Ajankohtaisia hankkeita

 • Suomi.fi »

  Suomi.fi kokoaa yhteen osoitteeseen tiedot, toimintaohjeet ja palvelut, joita kansalaiset ja yritykset tarvitsevat asioiden hoitamiseen.

 • Tietokayttoon.fi »

  Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.

 • Kansalaisneuvonta »

  Kansalaisneuvonta auttaa oikeiden viranomaisten löytämisessä, neuvoo julkisten palveluiden käytössä ja vastaa yleisiin kysymyksiin julkisista palveluista.

 • Demokratia.fi »

  Demokratia.fi antaa ajankohtaista tietoa asioiden valmistelusta paikallisesti, Suomessa ja Euroopan unionissa.

 • Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valto »

  Valtioneuvoston julkaisuarkistosta löytyvät ministeriöiden julkaisusarjoissa ilmestyvät julkaisut vuodesta 2016 alkaen.