Suomen arktinen strategia 2013

Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen uusi arktinen strategia määrittelee Suomen arktisen politiikan tavoitteita ja keinoja niiden edistämiseksi. Strategiassa käsitellään alueen asukkaita, koulutusta, tutkimusta, taloutta, infrastruktuuria, ympäristöä, vakautta ja kansainvälistä arktista yhteistyötä.

Suomen arktisen strategian uusimisen taustalla on arktisen alueen painoarvon kasvu ja vahvistunut näkemys koko Suomesta arktisena maana. Suomella on monipuolista arktista osaamista ja vahva intressi olla mukana arktisen alueen kehityksessä. Uusi arktinen strategia korostaa tätä tahtoa.

Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa 22.6.2011 viitataan arktiseen strategiaan ja toiminnan tehostamiseen. Edellinen strategia vuodelta 2010 painottui ulkosuhteisiin. Uusi strategia on edeltäjäänsä laaja-alaisempi. Siinä tarkastellaan Suomen arktisen aseman vahvistamista, avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia, ympäristöä, turvallisuutta ja vakautta, maan pohjoisten alueiden asemaa, kansainvälistä yhteistyötä sekä arktista osaamista laajasti ymmärrettynä.

Hallitus hyväksyi iltakoulussaan 10.10.2012 arktiset linjaukset. Uuden strategian näkökulmissa on sisäänrakennettuna hallituksen linjauksien neljä pilaria: arktinen maa – arktinen osaaja – kestävä kehitys ja ympäristön reunaehdot – kansainvälinen yhteistyö. Näistä syntyy kokonaisuutena Suomen arktinen rooli. Suomen tavoitteena on lisätä arktiselle alueelle kasvua ja kilpailukykyä tukevia painotuksia arktista ympäristöä kunnioittaen.

Strategian uudistuksen valmisteli pääministerin 31.10.2012 asettama työryhmä, johon nimettiin edustaja kaikista ministeriöistä. Vastuuvirkamiesverkoston puheenjohtajana toimi arktinen suurlähettiläs Hannu Halinen. Avainministeriöiden kansliapäälliköt valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen johdolla ohjasivat strategiatyötä. Työtä on tukenut Valtioneuvoston asettama arktinen neuvottelukunta, joka kokoontui valtiosihteeri Heinosen johdolla.

Strategian painopisteitä täsmennettiin vuonna 2016

Suomen arktisen politiikan tavoitteet on määritelty vuonna 2013 hyväksytyssä strategiassa, jonka päälinjat ovat edelleen voimassa. Hallitus on linjannut arktisen strategian päivityksen painopisteitä 26.9.2016 pidetyssä hallituksen strategiaistunnossa. Strategian päivityksessä täsmennetään hallituksen tavoitteita arktisen alueen kehityksestä ja Suomen arktisesta roolista. Siinä myös käydään läpi vuoden 2013 strategia hallitusohjelman tavoitteiden ja painopistealueiden näkökulmasta sekä tuodaan esiin strategian päivityksen prioriteetit.


Arktisen strategian päivityksen linjauksista laaditaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman toteutumista seurataan ja arvioidaan hallituksen strategiaistunnoissa.

Kieliversiot: